Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/08/2021 12:44

Kiểm soát và điều tiết hợp lý đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, tuyệt đối không để ùn ứ

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 24/8/2021, UBND thành phố có Văn bản số 5878/UBND-VX về việc tăng cường công tác kiểm soát người từ vùng dịch vào thành phố.

Để đảm bảo lưu thông hàng hóa, ngày 26/8, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố có ý kiến chỉ đạo đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, yêu cầu các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5462/UBND-VX ngày 9/8/2021 về việc kiểm soát việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố.

Các nội dung không đề cập tại Văn bản này tiếp tục thực hiện theo các Văn bản chỉ đạo trước đây của UBND thành phố.

Trước đó, tại Văn bản số 5462/UBND-VX, UBND thành phố yêu cầu các Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các cửa ngõ thành phố, thực hiện việc kiểm soát và điều tiết hợp lý đối với các phương tiện vận tải hàng hóa, tuyệt đối không để ùn ứ, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa.

Hồng Nhung – Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS