Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2020 14:55

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thông báo thay đổi Kho bạc hạch toán các khoản thu hải quan

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước cấp huyện thuộc KBNN Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thông báo:

Kể từ 00h00 ngày 1/1/2021, người dân, doanh nghiệp nộp thuế xuất nhập khẩu, lệ phí, phí vào Ngân sách Nhà nước cho các tờ khai mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 3; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ; Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công; Chi cục Hải quan Kiểm tra sau thông quan nộp tiền vào Tài khoản thanh toán của Kho bạc Nhà nước Hải An mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hải An, hoặc nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của KBNN Hải An mở tại các ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Hải Phòng - Phòng giao dịch Quý Kim.

(Mọi thông tin về tên tài khoản và số hiệu tài khoản của 4 Chi cục Hải Quan nêu trên không có sự thay đổi, chỉ thay đổi Kho bạc nhận là Kho bạc nhà nước Hải An)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI PHÒNG

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn