Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/03/2020 16:57

Khi các điểm cách ly tập trung của thành phố hết chỗ, sẽ thực hiện cách ly tập trung tại các quận, huyện

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Dự báo trong thời gian tới số luợng nguời phải cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng thêm. Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, khi các điểm cách ly tập trung của thành phố hết chỗ, các quận, huyện có kế hoạch chủ động bố trí nơi cách ly tập trung đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định trên địa bàn.

Hai là, đảm bảo lương thực, thực phẩm, y tế, an ninh an toàn trong quá trình tổ chức cách ly tập trung.
Ba là, thực hiện xác nhận hết thời gian cách ly cho người phải cách ly theo quy định.
Bốn là, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn