Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/03/2020 07:00

Khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động của từng khu cách ly y tế tập trung của thành phố

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, dự báo thời gian tới, số lượng người phải cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng thêm.

Để tiếp tục tổ chức cách ly kịp thời, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố vừa giao Sở Y tế chủ trì, cùng các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng ngay Dự thảo Quyết định thành lập tổ chức bộ máy (cụ thể con người quản lý, điều hành; phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện) và Quy chế hoạt động của từng khu cách ly y tế tập trung của thành phố; báo cáo UBND thành phố trong ngày 20/3/2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn