Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/10/2020 12:14

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 23/10, tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện phương hướng giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ sau khi đã được rà soát, phân loại đối tượng. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tính đến ngày 30/12/2019, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tiếp nhận, thẩm định xong 317/364 hồ sơ báo cáo Quân khu 3 và Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị. Còn 47 trường hợp chưa lập hồ sơ do chưa có căn cứ hoặc thân nhân tranh chấp quyền thờ cúng. Đến nay 11 trường hợp đã được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 17/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 01 hồ sơ đang thẩm định tại Cục Chính sách, 305 hồ sơ sau khi thẩm định Cục Chính sách có Công văn đề nghị kiểm tra, rà soát, kết luận cụ thể từng trường hợp là quân nhân hay đối tượng khác, xác minh bổ sung đầy đủ thông tin về người hi sinh như thời gian nhập ngũ, cấp bậc, chức vụ, thời gian và đơn vị khi hi sinh.

Để giải quyết 305 hồ sơ nêu trên, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập Đoàn Công tác liên ngành giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ. Kết quả xác minh: 206 trường hợp thân nhân kê khai đã được công nhận liệt sĩ, trong đó, 187 trường hợp thân nhân kê khai đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, 09 trường hợp có giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, 09 trường hợp có giấy tờ khác thể hiện thân nhân đã được hưởng chế độ gia đình liệt sĩ, 01 trường hợp đang hưởng chế độ liệt sĩ tại tỉnh Thái Bình; 98 trường hợp chức được công nhận là liệt sĩ; 01 trường hợp không đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu tập trung cao độ để sàng lọc, rà soát, đối chiếu các quy định của Chính phủ để làm công nhận cho các trường hợp đủ điều kiện

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: thành phố luôn có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, chúng ta phải quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, tập trung cao độ để sàng lọc, rà soát, đối chiếu các quy định của Chính phủ để làm công nhận cho các trường hợp đủ điều kiện.

Về 305 hồ sơ nêu trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác minh làm rõ và xem xét, giải quyết 209 trường hợp gồm: 187 trường hợp thân nhân kê khai đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, 9 trường hợp có Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, 9 trường hợp có giấy tờ khác thể hiện đã được công nhận liệt sĩ, 4 trường hợp là du kích.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giải quyết 30 trường hợp gồm: 28 trường hợp là quân nhân, 1 trường hợp không đủ điều kiện đề nghị xác nhận liệt sĩ, 01 trường hợp đang hưởng chế độ liệt sĩ tại tỉnh Thái Bình.

Giao UBND các quận, huyện tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với 181 trường hợp thân nhân kê khai đã có Bằng “Tổ quốc ghi công” nhưng không còn lưu giữ được để làm rõ những thông tin liên quan đến các liệt sĩ, tạo sự đồng thuận nhất trí trong dư luận. Tiếp tục rà soát, xác minh làm rõ các căn cứ của 181 trường hợp nêu trên, đồng thời phân loại rõ đối tượng. Đối với 66 trường hợp hiện chưa có đủ căn cứ để kết luận, phân loại đối tượng, UBND các quận, huyện chỉ đạo các ban, ngành địa phương tiếp tục xác minh, bổ sung các yếu tố, phân loại rõ đối tượng làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ theo đúng thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, việc rà soát, phân loại và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ không chỉ là chức trách, nhiệm vụ mà còn thể hiện tình cảm, kế tục và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Do vậy, các cơ quan chức năng, các địa phương tiếp tục quan tâm, tập trung triển khai thực hiện chặt chẽ đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp nhằm giải quyết triệt để, đảm bảo quyền lợi cho người có công và gia đình chính sách.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn