Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội

 

(Haiphong.gov.vn) - Sáng nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức Khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố. Phiên khai mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

 

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đơn vị quân đội, lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng về dự và động viên Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

 

Tại phiên trù bị ngày hôm qua 13/10, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự cố gắng và nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, Hải Phòng đã đạt được những thành tích toàn diện và vượt bậc, trên mọi lĩnh vực. Kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, quốc phòng an ninh được củng cố, Hải Phòng thực sự đã đạt được những dấu ấn mới trên con đường xây dựng và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội tại 35 đảng bộ trực thuộc, với 1.263 tổ chức cơ sở đảng. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được tiến hành công phu, khoa học, đã huy động được trí tuệ và sự đóng góp của toàn Đảng bộ, cùng với các tầng lớp Nhân dân thành phố. Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ càng, theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Ngày 31/8/2020, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đã có những chỉ đạo sâu sắc, giúp cho Đảng bộ thành phố hoàn thiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI diễn ra trong bối cảnh mới, hạ tầng kinh tế - xã hội của thành phố đã được tăng cường đáng kể, đây là kết quả của sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết số 45 ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra một vận hội mới cho phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Đại hội có trách nhiệm tổng kết, đánh giá toàn diện và sâu sắc những kết đạt được, cùng với những khuyết điểm còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm từ công tác lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV.

Đại hội sẽ thảo luận, quyết định các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ quan nhận trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Đại biểu dự Đại hội.

 

Tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Đại hội thể hiện tinh thần quyết tâm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò là động lực phát triển của đất nước”.

Đồng chí Phạm Thành Văn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố trình bày Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

 

Khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo Chính trị.

 

Báo cáo Chính trị gồm 2 phần. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố, Báo cáo Chính trị nêu rõ những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nỗ lực đạt được trong 5 năm 2015-2020.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; trong đó có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo; song được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới.

Đại biểu dự Đại hội.

 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra đều hoàn thành, trong đó 12/20 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức cả về thời gian và chất lượng tăng trưởng. Kinh tế thành phố phát triển mạnh mẽ, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, quy mô kinh tế tăng gấp 2,1 lần năm 2015. Tiềm lực của thành phố được tăng cường, thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được hiện đại hóa. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, du lịch, cảng biển, kết cấu hạ tầng giao thông đều có bước phát triển vượt bậc, diện mạo đô thị, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp từng bước được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn, có nhiều cơ chế, chính sách mới vượt trội và đều đạt được những kết quả rất nổi bật. Quốc phòng được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, liên kết vùng được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hình ảnh, vị thế và uy tín của Hải Phòng được nâng cao rõ nét. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố.

Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ một số hạn chế, khuyết điểm về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng và 5 bài học kinh nghiệm.

 

Trình bày Báo cáo Chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.

Báo cáo Chính trị xác định mục tiêu: đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Báo cáo Chính trị nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. 

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020), đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, nhiệm kỳ qua Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XV đã nêu cao tinh thần đoàn kết; thể hiện rõ bản lĩnh, khát vọng vươn lên; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo mang tầm chiến lược; chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn; hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, giải quyết nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, được Nhân dân tin yêu và làm theo.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV .

 

Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ qua còn những hạn chế, khuyết điểm. Với tinh thần tự phê bình và phê bình sâu sắc, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Đại hội về những hạn chế, khuyết điểm đã kiểm điểm rõ trong báo cáo này.

Từ những kết quả, bài học kinh nghiệm được đúc rút, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra các kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục chương trình Đại hội là Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

 

Tranh thủ vận hội mới để đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, là thành phố gương mẫu của cả nước

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về dự Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố Hải Phòng. “Hải Phòng là nơi từ trong tâm tôi luôn dành nhiều tình cảm sâu đậm, tôi cũng vinh dự được người dân thành phố tin yêu bầu làm đại biểu Quốc hội; trên cương vị trọng trách của Đảng, của nhà nước và với tình cảm chân thành, hăng hái của một đại biểu gắn bó với người dân Hải Phòng, tôi xin gửi tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí, và toàn thể cán bộ Đảng viên, nhân dân, chiến sỹ, các lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng lời thăm hỏi thân tình sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của thành phố Hải Phòng thành công tốt đẹp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng theo các quy định của Trung ương chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVI của thành phố hôm nay. Báo cáo Chính trị, các văn kiện đã được chuẩn bị chất lượng, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, phản ánh khách quan toàn diện sát thực tế các kết quả công tác đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định rõ phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Thủ tướng nêu rõ, 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt từ đầu năm 2020 đã bùng phát đại dịch COVID-19 gây suy thoái kinh tế, tác động mạnh đến sự phát triển của các quốc gia và của người dân trên toàn cầu. Trong nước xuất hiện những khó khăn thách thức mới, cùng những hạn chế tồn tại của nền kinh tế, thiên tai hạn hán bất thường đã tác động mạnh gây nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đất nước tiếp tục phát triển nhanh khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định vững chắc, lạm phát được kiểm soát, tạo môi trường thuận lợi, niềm tin cho thu hút đầu tư, tốc độ phát triển kinh tế xã hội liên tục gia tăng, đạt ở mức cao… Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức tăng trưởng dương GDP tăng từ 2,5 -3%; văn hóa xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện; đối ngoại quốc tế được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững…

"Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng. Các đồng chí vượt qua nhiều khó khăn thách thức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố Cảng quốc tế, là Trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng vui mừng thấy Đảng bộ, chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng phát huy tốt truyền thống thành phố Cảng Trung dũng - Quyết thắng đạt được nhiều thành tưu to lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hải Phòng đã định vị được hình ảnh, vai trò và uy tín ngày càng được nâng cao ở trong nước và quốc tế. Thành phố đã vượt qua giai đoạn “trầm lắng”, lan tỏa không khí phát triển mới với những đột phá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng mang lại dấu ấn mạnh mẽ về sự năng động và phát triển đúng hướng, phát triển toàn diện thành phố lớn thứ 3 cả nước.

Nhận xét về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Thủ tướng đánh giá, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển cả nước. Quy mô kinh tế tăng gấp 2,2 lần năm 2015, bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 5.863 đô la Mỹ, gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước.  Thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015. Nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng cao. Công nghiệp phát triển mạnh theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đưa Hải Phòng thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cảng biển và du lịch phát triển mạnh, hiệu quả. Tổng nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt mức kỷ lục gần 44 ngàn tỷ đồng đưa Hải Phòng trở thành một địa phương có hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao. Nhiệm kỳ qua thành phố đã xây mới được 44 cây cầu các loại kết nối với Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương.

Hải Phòng đã có 13 khu công nghiệp mới sẵn sàng đón tiếp dòng đầu tư mới; hình thành nhiều khu đô thị mới văn minh, hiện đại. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được thực hiện sáng tạo, hiệu quả với những cơ chế chính sách nổi trội. Nông thôn Hải Phòng đã có sự thay đổi hẳn diện mạo; đời sống, điều kiện lao động của người dân được cải thiện rõ nét.

Thủ tướng đánh giá cao công tác quản lý tài nguyên đất đai khoáng sản của Hải Phòng chặt chẽ theo quy hoạch, phát huy hiệu quả, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung cao độ được người dân ủng hộ, góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đẩy nhanh vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tạo mặt bằng sạch trong thu hút đầu tư. Trong nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã thu hồi 10.488 ha đất của hơn 600 tổ chức, gần 54.000 hộ gia đình cá nhân; trong đó có gần 11.000 hộ phải bố trí tái định cư nhưng không để xảy ra các vấn đề phức tạp. Điều này cũng thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa ý Đảng và lòng dân, người dân ủng hộ chủ trương của thành phố sẵn sàng di dời phục vụ để triển khai các công trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với chủ trương khát vọng trở thành thành phố văn minh hiện đại, phát triển rộng dài rực rỡ, người dân đất Cảng sẵn sàng hy sinh quyền lợi để đóng góp xây dựng thành phố Cảng càng thêm thắm sắc màu hoa phượng đỏ quê hương.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, nghệ thuật, thể dục, thể thao, khoa học, công nghệ, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư lớn có nhiều cơ chế, chính sách vượt trội đạt được kết quả toàn diện nổi bật.

Đánh giá cao chủ trương của Thành ủy “Đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”, thành phố đã nâng mức trợ giúp cho các đối tượng chính sách gấp 1,4 lần quy định của Chính phủ; hỗ trợ cấp gạch, xi măng; hỗ trợ tiền để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gần 18.000 gia đình chính sách; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,22%, điều này thể hiện tính nhân văn cao cả mang đậm dấu ấn về sự chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo thành phố, không chỉ chú trọng thành tích bề nổi, không chỉ đầu tư vào hạ tầng mà còn quan tâm đến nông thôn đảo xa… 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hoạt động của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới hiệu lực, hiệu quả. Nhân dân hồ hởi, phấn khởi tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố quê hương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

 

Ấn tượng nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả hơn. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều đổi mới; tập trung dân chủ, phê bình, tự phê bình được phát huy; đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đoàn kết trong Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng cao. Nhân dân hồ hỏi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lại tươi sáng của thành phố quê hương.

Thủ tướng cho biết, trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng đã về làm việc tại Hải Phòng 22 lần để tiếp xúc cử tri và làm việc với Thành ủy, UBND thành phố, dự lễ khởi công và khánh thành nhiều công trình lớn của thành phố. Thủ tướng nhận thấy, Hải Phòng không chỉ lo phát triển kinh tế, tăng cường giải quyết việc làm mà còn rất quan tâm phát triển các vấn đề xã hội, nhất là vấn đề thiết thực với đời sống người dân như giáo dục, y tế, văn hóa. Thành phố có ý thức giữ gìn văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương mình, nơi có bề dày đấu tranh giữ nước và bảo vệ Tổ quốc.

Những cố gắng toàn diện ấy đã làm Hải Phòng thay da đổi thịt, đã bước đầu cho thấy hình dáng của một đô thị văn minh, giàu bản sắc, hiện đại đang hình thành mạnh mẽ. Với những kết quả, thành tựu trên, Bộ Chính trị đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, biết cách làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của thành phố và hạnh phúc của Nhân dân. Tổ chức triển khai công việc quyết liệt, hiệu quả, tạo dựng được lòng tin của Nhân dân vào hệ thống chính trị, là điển hình cho khắc phục khó khăn vươn lên phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương những thành tựu quan trọng, nổi bật đã đạt được của cán bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện Đại hội đã nêu, để có quyết tâm cao khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố không được thỏa mãn với những thành tựu trong nhiệm kỳ qua mà cần thấy rằng sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tại Nghị quyết 45, Bộ Chính trị đã đánh giá Hải Phòng không chỉ là động lực của cả vùng, của miền Bắc mà phải là động lực phát triển của cả nước. Nhiệm vụ to lớn này đặt ra nhiều thách thức với Hải Phòng về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thu hút các nguồn lực, đổi mới môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển toàn diện, bền vững về văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát triển nguồn nhân lực. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố có tầm cỡ trong khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ tới, tiến trình phát triển của đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đối mặt với nhiều biến động của tình hình thế giới, khu vực, nhất là dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường, cạnh tranh thương mại, xu thế bảo hộ, suy thoái khu vực và thế giới, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra khắc nghiệt, khó lường… Tuy nhiên, chúng ta cũng có những cơ hội thuận lợi khi mức độ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, sự lan tỏa của tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0 đang là mục tiêu tối quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi địa phương và cả nước. Việc nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội, thị trường mới với quy mô lớn. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân thành phố cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong hành động, nỗ lực phấn đấu rất cao nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội

 

Thủ tướng đồng tình, thống nhất với các định hướng phát triển, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá chiến lược đã nêu. Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội và Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị thành phố thực hiện một số giải pháp:

Một là, cùng với 3 trụ cột thành phố đã xác định trong nhiệm kỳ tới là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại, Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, có uy tín, thương mại cao, gắn với phát triển dịch vụ logistic, trên nền tảng số theo cách mạng 4.0, trở thành một địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tương lai, Hải Phòng sẽ trở thành một trung tâm du lịch nâng tầm quốc tế với dịch vụ đa dạng chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn du khách trên thế giới.

Thứ hai, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc. Người Hải Phòng, con người của thành phố Hoa Phượng Đỏ tự hào phát huy cốt cách mạnh mẽ, nhiệt huyết, năng động trong phát triển thành phố văn minh, hiện đại. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt việc phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ ba, trong phát triển đô thị, cần chú trọng liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống, xây dựng hệ thống công nghệ số, công nghiệp xanh của cách mạng 4.0. Đến năm 2030, phát triển Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á. Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đáng sống, thành phố văn minh, hiện đại. Hải Phòng cần dành nhiều nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường sống xanh, an toàn, an ninh, văn minh đô thị. Thành phố cần quan tâm hơn nữa những nhu cầu rất thiết thực với người dân, đó là nâng cao chất lượng sống của người dân trong xu thế phát triển bền vững, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư, môi trường nước, môi trường không khí. Đồng thời chú trọng bảo đảm nhà ở cho công nhân, cùng với các công trình dịch vụ đời sống văn hóa tại các khu công nghiệp.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cần lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, được họ tin tưởng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, đó chính là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững. Thành phố cần phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn với công nghệ cao, tạo nên các trụ cột công nghiệp, định vị hình ảnh thành phố cảng hiện đại với công nghệ số thông minh như robot, ô tô điện, đô thị thông minh… Đồng thời thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính để chỉ số PCI của thành phố dẫn đầu cả nước, xây dựng chính quyền điện tử minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hành động, phục vụ.

Năm là, với vị trí trọng yếu, Hải Phòng bảo đảm vững chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng; tăng cường phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen.

Sáu là, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đảng ta hết sức chú trọng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay sau Đại hội, cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân. Cán bộ phải làm việc giỏi nhưng cũng phải chống tiêu cực. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm làm tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín nổi trội, có tầm nhìn chiến lược, có khát vọng phát triển, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy và các cấp chính quyền.

Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao Đại hội đã đề ra chỉ tiêu kết nạp Đảng viên, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đây là chỉ tiêu quan trọng nhằm góp phần phát triển Đảng, đề nghị Hải Phòng cần quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, có đức, có tài, dám nghĩ dám làm để nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân thành phố. Đồng thời phải chọn được những đồng chí xứng đáng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại hội tiếp tục có những ý kiến sâu sát cho Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Chính trị tin tưởng Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục đoàn kết cùng nhau tranh thủ những vận hội mới đang đến, với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa những thành tựu to lớn đã đạt được và phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, đề cao phẩm chất nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng sớm trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, là thành phố gương mẫu của nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời mạnh mẽ tiến lên, xây dựng Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, phát triển bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, nâng tầm thành thành phố tiêu biểu của châu Á vào năm 2045.

Thủ tướng chúc Đại hội XVI Đảng bộ thành phố thành công tốt đẹp, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, phát triển.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thay mặt Đại hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần về thăm, làm việc tại Hải Phòng, trực tiếp kiểm tra, nắm bắt tình hình hầu hết các quận, huyện, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, nắm bắt sâu sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của thành phố. Trong bài phát biểu, đồng chí Thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố trong 5 năm qua. Đồng thời, Thủ tướng cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực - những vấn đề chúng  ta phải có trách nhiệm đề ra các giải pháp quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, với tư duy và tầm nhìn chiến lược của người đứng đầu Chính phủ, đồng chí Thủ tướng đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng chính là những chỉ đạo quan trọng mà Thủ tướng đã thay mặt Bộ Chính trị và Chính phủ chuyển đến Đại hội, giúp chúng ta hoàn thiện Nghị quyết Đại hội. xây dựng đường hướng phát triển. Thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới sẽ phát triển theo đúng định hướng Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đã xác định. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống trung dũng quyết thắng và những thành tựu mới, cùng bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, bứt phá toàn diện, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết XIII của Đảng.

Thay mặt Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Chiều nay 14/10, Đại hội tiếp tục phiên làm việc với nội dung quan trọng là bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVI.

 

Nhóm PV thực hiện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn