Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/09/2021 08:02

Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Để bổ sung kịp thời đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn vào làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định hiện hành; căn cứ vào các quy định của pháp luật và nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, địa phương; UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/9/2021 về việc tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2021 tại thành phố Hải Phòng.

Theo Kế hoạch, năm 2021 các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương có nhu cầu tuyển dụng 95 biên chế được tuyển dụng qua 2 vòng thi (vòng 1 thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung; vòng 2 thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành).

(Ảnh tư liệu)

Dự kiến trước ngày 9/9/2021 sẽ thông báo công khai nhu cầu tuyển dụng công chức và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai, dự kiến bắt đầu tiếp nhận Phiếu đăng ký từ ngày 9/9/2021. Trước ngày 19/9/2021 thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức; thành lập Ban Giám sát ký tuyển dụng công chức; trước ngày 28/10/2021 phê duyệt thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tuyển…

Tại Kế hoạch, UBND thành phố giao Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành; các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch nghiêm túc thực triển khai thực hiện.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS