Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/10/2020 01:45

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

(Haiphong.gov.vn) - Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên  minh  châu Âu (EVFTA) là FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Sau 9 năm đàm phán, rà soát, ngày 30/6/2019, EVFTA được ký kết tại Hà Nội. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 mang đến những lợi ích kinh tế to lớn, thiết thực cho cả hai bên, đặc biệt là tiềm năng phát triển thương mại.

Để quán triệt và cụ thể hóa từng nội dung của Hiệp định tới các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả và hiệu lực thực thi; qua đó tăng cường tính chủ động trong việc tham gia các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, gắn khai thác với sử dụng có hiệu quả cao các nguồn lực, các lợi thế so sánh của địa phương nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; UBND thành phố vừa có Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 ban hành kế hoạch xây dựng thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Ảnh minh họa

Nội dung chính của Kế hoạch, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các FTA nói chung và thực thi cam kết CPTPP, EVFTA nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thành phố. Rà  soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do thành phố ban hành. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực…

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố phân công các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình và tổ chức triển khai có hiệu quả các công việc đã được giao tại Kế hoạch.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS