Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/03/2022 09:52

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025

(Haiphong.gov.vn) – Ngày 3/3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2025 tại thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi tham gia và các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của thành phố phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng. Đồng thời, tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi người cao tuổi; nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội của trung ương, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố, hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu và nâng cao mức sống cho người cao tuổi…

Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố phấn đấu ít nhất 80% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi; ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; ít nhất 90% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, ít nhất 96% người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe…cùng nhiều mục tiêu cụ thể khác.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, UBND thành phố đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đó là: tăng cường trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; phát huy vai trò người cao tuổi; trợ giúp người cao tuổi sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với người cao tuổi; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp người cao tuổi; tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế về người cao tuổi và vấn đề già hóa dân số; triển khai thực hiện hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá, cơ sở dữ liệu về người cao tuổi; hỗ trợ hoạt động đối với tổ chức của người cao tuổi.

UBND thành phố giao các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Hội Người cao tuổi thành phố, các cơ quan liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đonạ 2022-2025 của UBND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Hồng Nhung

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn