Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/06/2020 01:00

Kế hoạch Hoạt động hè năm 2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 15/6, UBND thành phố ban hành Kế hoạch Hoạt động hè năm 2020 với chủ đề “Vui hè an toàn - Trao ngàn yêu thương”.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư bằng các mô hình, hoạt động cụ thể, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi.

Kế hoạch sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện kỹ năng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội dành cho trẻ em.

Để tổ chức hiệu quả các hoạt động, thành phố ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo hè thành phố Hải Phòng năm 2020 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam làm Trưởng ban, Thành đoàn Hải Phòng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành; phát động, tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan; tổ chức các hoạt động thực hiện Kế hoạch Hoạt động hè; vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tài trợ; tham mưu khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS