Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/03/2021 08:36

Huyện Vĩnh Bảo: Ủy ban bầu cử huyện tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định

Ngày 8/3, Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị giao ban công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời gian qua, Huyện ủy, Ủy ban bầu cử huyện đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử được ban hành.

Huyện và 30/30 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đảm bảo đúng quy định của Luật và hoàn thành việc ấn định, công bố số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND cấp huyện và xã được bầu. Số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 63 người (số đại biểu được bầu là 37 đại biểu). Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 9 đơn vị (4 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu, 5 đơn vị bầu cử được bầu 5 đại biểu). Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 236, tổng số đại biểu được bầu là 756 (Trong đó: 22 đơn vị bầu cử được bầu 5 đại biểu, 39 đơn vị bầu cử bầu 4 đại biểu, 140 đơn vị bầu cử bầu 3 đại biểu, 35 đơn vị bầu cử bầu 2 đại biểu).

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo xác định cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc bầu cử; tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện và hướng dẫn thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức thành công hội nghị hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND. Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tập trung cao thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung cao cho công tác tuyên truyền tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn huyện hưởng ứng ngày bầu cử 23/5/2021. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, xử lý các kiến nghị của cử tri, tháo gỡ cho các địa phương để bước vào cuộc bầu cử thành công. Làm tốt công tác nhân sự, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, độ tuổi, giới thiệu những người có năng lực, phẩm chất, đạo đức, uy tín trước cử tri.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Cuộc bầu cử.

Dương Thị Bích, Huyện ủy Vĩnh Bảo

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn