Huyện An Dương quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/1, UBND huyện An Dương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghịệp huyện quản lý 382,1 tỷ đồng, đạt 100,05% kế hoạch, đạt 111,56% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 978,94 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, bằng 101,47% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1373,017 tỷ đồng, bằng 120,08% dự toán thành phố giao, tăng 27,96% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%; Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được duy trì và nâng cao, trong năm đã hoàn thành công nhận 11 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 02 trường so với kế hoạch đề ra. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,11%. Công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Thế Quý công bố các Quyết định của UBND huyện

Tại Hội nghị, UBND huyện đã công bố các Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, trước những yêu cầu nhiệm vụ, thách thức đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang đề nghị các phòng, ban, ngành, địa phương, đơn vị trên cơ sở các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Quyết định của UBND huyện ngay từ tháng đầu năm; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương, phải chủ động, tích cực phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các nội dung thiết thực, cụ thể.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Thị Quỳnh Trang phát biểu chỉ đạo hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; kiên quyết khống chế và kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giữ vững ổn định, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm của thành phố đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, chú trọng những khoản thu có tính bền vững; kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, nhất là các dự án, công trình trọng điểm mà Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua. Rà soát, đánh giá các tiêu chí để xây dựng đề án phát triển huyện An Dương trở thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo... Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, địa phương đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo, hướng dẫn của thành phố trong tổ chức sắp xếp, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường trấn áp các loại tội phạm và triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên Đán Tân Sửu - 2021 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phạm Duy Thành

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn