Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/07/2020 09:04

Huyện An Dương chuẩn bị nội dung Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 11/7, Huyện ủy An Dương tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Huyện (khóa XVII) phiên thứ 22 cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra trong 3 ngày 23, 24 và 25/7/2020. Xác định việc thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp, 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Qua thảo luận, đã có trên 1.500 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung và đánh giá dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu khoa học, chất lượng cao. Các nội dung phản ánh đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, có nhiều điểm mới. Các quan điểm cơ bản chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp nhằm phát triển đất nước trong tương lai. Nhìn chung các ý kiến thảo luận đều bám sát những gợi ý, hướng dẫn của Trung ương theo trình tự từng vấn đề của mỗi văn kiện. Các ý kiến tham gia góp ý khá sâu sắc, phong phú, thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và mang tính xây dựng cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiếp tục tập trung thảo luận về thời gian, trình tự tổ chức và các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, góp ý lần cuối trước khi xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện và một số nội dung liên quan.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS