Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/10/2020 08:11

Huyện An Dương bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến

(Haiphong.gov.vn) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được huyện An Dương quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt chú trọng đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ, góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Vừa qua, tại lớp bồi dưỡng kiến thức chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến được tổ chức vào ngày 2/10, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc huyện; lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông và đơn vị liên quan cung cấp thông tin cơ bản về chính quyền điện tử, hệ thống Một cửa điện tử, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Chương trình bồi dưỡng đã trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố các xã, thị trấn trên địa bàn huyện những kiến thức cơ bản, những nội dung chính về chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc trên môi trường điện tử; tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường mạng đúng quy trình, quy định; khai thác tối đa và hiệu quả các tính năng tiện ích của hệ thống. Trang bị các kiến thức, kỹ năng, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng, ban, ngành, cán bộ công chức các xã, thị trấn để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng khi đến giao dịch.

P.D.T

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS