Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/05/2020 09:00

Huyện An Dương: Tổng hợp các ý kiến góp ý hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 4/5, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội. Đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch ỤBND huyện, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Phức trình bày tổng hợp các ý kiến đóng góp, tham gia và đề xuất, kiến nghị một số nội dung để hoàn thành dự thảo Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ huyện. Đến thời điểm hiện tại Tổ biên tập đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành thành phố, ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội, trình xin ý kiến tiểu ban. Hầu hết các các ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận cao với bố cục, nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời tập trung cho ý kiến chủ đề, phương châm hành động Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, giải pháp đến năm 2025.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ, bổ sung một số nội dung, kết quả, chỉ tiêu, giải pháp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội. Đặc biệt là phân tích, đánh giá, làm rõ thêm những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện thời gian qua; các giải pháp, biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, triển khai các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới và trong nhiệm kỳ tới.   

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban văn kiện đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần trách nhiệm của thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập, sự phối hợp của các ngành, cơ quan liên quan. Đồng chí đề nghị trên cơ sở những ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, các tập thể, cá nhân và ý kiến tham gia tại hội nghị, Tổ biên tập Tiểu ban văn kiện Đại hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá, tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Văn kiện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Trong đó cần lưu ý, bám sát các nội dung theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Thành ủy về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2045 và Quyết định số 3149/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện An Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phạm Duy Thành

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn