Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/04/2020 13:00

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trên hệ thống thuế điện tử

Cục Thuế thành phố Hải Phòng vừa có văn bản hướng dẫn nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 bằng phương thức điện tử trên hệ thống thuế điện tử ETAX.

Theo đó, bước 1, người gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đăng nhập vào Website: http://thuedientu.gdt.gov.vn (Sử dụng tài khoản có chức năng Quản trị - QL)

Bước 2: Chọn chức năng Khai thuế/ Đăng ký tờ khai, chọn nút đăng ký thêm tờ khai.

Bước 3: Chọn loại tờ khai “Gia hạn nộp thuế” chọn GDNGHNT- GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN ĐẤT

Sau đó nhập các giá trị “Kỳ bắt đầu”. Giá trị Kỳ bắt đầu được quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Bước 4: Hệ thống thông báo Chấp nhận hoặc Chọn lại: Người nộp thuế bấm chấp nhận.

Bước 5: Thực hiện kê khai tờ khai trực tuyến trên trang thuế điện tử và nộp tờ khai bình thường.

Trong quá trình thực hiện, người nộp thuế có vướng mắc xin liên hệ số điện thoại để được hỗ trợ:

Phòng Tuyên tuyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 0225.3827472

Phòng Kê khai và Kế toán thuế                      :0225.3551048

Phòng Công nghệ thông tin                            : 0225.3551049

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS