Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/06/2021 15:12

Họp xét khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 2/6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tổ chức họp xét khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2021 và xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2020. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bỏ phiếu đề xuất khen thưởng


Theo báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố, về xét khen thưởng Nhà nước đợt 1 năm 2021 có 14 tập thể, 23 cá nhân lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động và Bằng khen Chính phủ. Tuy nhiên, qua rà soát một số trường hợp chưa đủ điều kiện tiêu chí theo quy định. Về xét tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thành phố Hải Phòng năm 2020, 11/14 quận, huyện có tờ trình đề nghị khen thưởng; căn cứ ý kiến các ngành liên quan, kết quả thẩm định hồ sơ, có 7 cá nhân đủ điều kiện. Tại cuộc họp, qua thảo luận dân chủ, công khai, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố bỏ phiếu kín, lựa chọn đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.


Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nêu rõ, việc đề xuất, thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn nhằm bảo đảm dân chủ, khách quan, qua đó thực hiện xét khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện đúng tiêu chí, quy định, đúng người, đúng việc, được tập thể, xã hội ghi nhận. Đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ) và các ngành liên quan cần xem xét, nghiên cứu, nếu có vướng mắc, bất cập cần đề xuất sửa đổi tiêu chí, mức khen thưởng với danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tiêu biểu” cho phù hợp với thực tế; làm tốt hơn nữa khâu hướng dẫn, rà soát, xét duyệt hồ sơ đề nghị khen thưởng ngay khi tiếp nhận.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS