Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 31/03/2021 16:17

Họp giao ban lần thứ nhất của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 31/3, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Hồng Bàng, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 họp giao ban lần thứ nhất. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo

Tại cuộc họp, công bố Quyết định của UBND thành phố về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng. Quán triệt nội dung Điều 24 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban bầu cử. Các đại biểu thảo luận, tham gia ý kiến Dự thảo Lịch công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội số 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại quận Hồng Bàng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhấn mạnh: cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, các thành viên Ban bầu cử khẩn trương tổ chức quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy đối với cuộc bầu cử; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra ngay các nội dung công việc, bảo đảm ngay từ đầu những nội dung công việc liên quan đến cuộc bầu cử đều được thực hiện đúng luật. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa, yêu cầu của cuộc bầu cử, qua đó phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Từ đó, mọi người tích cực hưởng ứng, tham gia một cách tự giác, hiệu quả, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS