Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/08/2020 10:47

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử; Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban, lãnh đạo các bô, ngành Trung ương và các địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 10/7/2020, Liên Hợp Quốc công bố Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử của 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu, ghi nhận kết quả trong giai đoạn từ tháng 8/2017 đến tháng 7/2019. Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng 86/193 quốc gia, 24/47 Châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam là 0,6667, cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao.

Tháng 7/2020, Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (Mạng TSLCD) đã kết nối đến 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 96% quận, huyện, thị xã; 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP), đạt 82,61%. Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư và Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia đang được triển khai xây dựng.

Từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/7/2020, đã có tổng cộng khoảng 4,4 triệu giao dịch chính thức thực hiện thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP), trung bình 1 ngày có khoảng hơn 7,6 nghìn giao dịch. Ước tính chi phí tiết kiệm được cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện 1 thủ tục hành chính thông qua NGSP là 30.500 đồng. Hàng năm chỉ riêng dịch vụ liên thông khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ từ dưới 6 tuổi thông qua NGSP có thể tiết kiệm cho xã hội khoảng 48,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trên toàn quốc đạt 88,53%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước đạt khoảng 15,91%. Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương đã triển khai bảo vệ 4 lớp là 44%; trong đó đã triển khai bảo vệ lớp 2 (SOC) là 59%. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã kết nối tới 38 SOC (Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng) của các bộ, ngành, địa phương.

Tại thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố được thiết lập tại địa chỉ haiphong.gov.vn, 100% sở, ngành, quận, huyện có cổng thông tin điện tử thành phần trong hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố; các đơn vị đã cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản trên cổng thông tin điện tử theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ. Thành phố đã triển khai thống nhất Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trên toàn thành phố, cung cấp 1.900 thủ tục hành chính, cung cấp 422 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, đang triển khai xây dựng 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sẽ tiếp tục xây dựng bổ sung trong năm 2020 bảo đảm cung cấp tối thiểu 30% số lượng dịch vụ trực tuyến mức độ 4 trên tổng số thủ tục hành chính của thành phố.

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố, từ ngày 1/1/2020 - 15/8/2020 đã có 351.141 hồ sơ được tiếp nhận, 350.421 hồ sơ đã giải quyết, 348.026 hồ sơ đã có kết quả cho công dân. Hoàn thành thực hiện 4/4 nhóm chỉ tiêu kết nối, tích hợp chia sẻ Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường đã triển khai và sử dụng phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành trong nội bộ cơ quan; hoàn thành kết nối liên thông 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn. Hệ thống quản lý văn bản đã được tích hợp chữ ký số tổ chức, cá nhân; các cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện ký số duyệt phát hành văn bản điện tử, giảm phát hành văn bản giấy theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phát triển phiên bản dùng riêng cho điện thoại di động thông minh, tích hợp chứng thư số trên SIM PKI. Hệ thống thông tin báo cáo, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, Hệ thống thư điện tử công vụ thành phố, Hệ thống hội nghị truyền hình thành phố và Chữ ký số chuyên dùng được triển khai thực hiện phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố. Công tác đảm bảo an toàn thông tin được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương các Tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai chính phủ điện tử trong thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ; đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó chú trọng kiện toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin; triển khai các nội dung được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó tập trung vào xây dựng danh mục CSDL quốc gia, CSDL của bộ, ngành, địa phương; hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế. Bộ Công an tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến các địa phương phát biểu tại Hội nghị, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS