Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/04/2021 10:14

Hội nghị hiệp thương lần ba: Lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 14/4, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng và Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đồng chí Cao Xuân  Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban bầu cử thành phố dự Hội nghị

Đồng chí Cao Xuân  Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì Hội nghị

Đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người tự ứng cử.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 11 người. Trong đó, cơ cấu kết hợp (Trên tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 15 người: Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương giới thiệu 11 người. Nữ: 6/15 người (40%); Tuổi trẻ: 1/15 người (6,7%); Tái cử 1 người. Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách dự phòng 1 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng để đảm bảo xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng (quy định tại khoản 6 Điều 57 Luật bầu cử và Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử).

Tiếp đó, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Anh Thư, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 109 người, với cơ cấu kết hợp: Nữ 39/109 người (35,8%); Trẻ tuổi: 30/109 người (27,5%); Ngoài Đảng: 9/109 người (8,3%); Tái cử: 31 người. Hội nghị biểu quyết nhất trí 100% lập danh sách dự phòng 2 đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xử lý trường hợp người ứng cử vì lý do bất khả kháng (quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật bầu cử và Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn xử lý trường hợp khuyết người ứng cử).

Sau hội nghị hiệp thương lần này, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiến hành bàn giao danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Uỷ ban Bầu cử thành phố tiến hành những bước chuẩn bị cho công tác bầu cử tiếp theo.

Nguyễn Hải

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS