Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/07/2020 15:00

Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố tham gia ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 27/7, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố tham gia ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố.


Quang cảnh Hội nghị

Các ý kiến tham gia tại Hội nghị đều nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và bổ sung nhấn mạnh thêm một số vấn đề, cũng có ý kiến đề nghị sửa đổi câu từ cho phù hợp. Nhiều ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, đầu tư thời gian nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, có sự đối chiếu, so sánh một cách khoa học và đưa ra những ý kiến góp ý thẳng thắn, mong muốn góp phần hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố.


Các ý kiến đều cho rằng, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố được xây dựng khá công phu, khoa học với bố cục chặt chẽ; có trọng tâm, trọng điểm và thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao. Những kết quả, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp đề ra sát với thực tiễn của thành phố, có tính khả thi và thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.


Các ý kiến đồng tình, đánh giá cao về tính tổng kết rất rõ nét của dự thảo Báo cáo Chính trị; chỉ ra những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm - cũng là bài học thành công có tính thực tiễn rất cao, để kế thừa và phát huy trong nhiệm kỳ tới.


Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung chính sách tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế cao, đặc biệt là người nghèo; hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở các cấp; tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; tiếp tục quan tâm đến chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên; có kế hoạch cụ thể nhằm phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường; xây dựng quy định về việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, khí đốt đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất đặc thù; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu công nghiệp, khu vực nông thôn...

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn