Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/11/2020 13:59

Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 2/11, Huyện ủy An Dương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến gần 500 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các địa phương, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân huyện An Dương đã tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, khắc phục khó khăn, giành được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, mở ra một thời kỳ phát triển mới của huyện theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. 15/15 chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra đầu nhiệm kỳ đều hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Quanh cảnh hội nghị

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động đạt hiệu quả cao, Huyện ủy An Dương yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Việc tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hằng năm của huyện và các địa phương, đơn vị, bảo đảm cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn