Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 11, khóa IX

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 27/12, tại điểm cầu Phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự Hội nghị trực tuyến Đoàn Chủ tịch lần thứ 11, khóa IX của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Đ/c Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, song về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hệ thống Mặt trận không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có những mặt công tác đạt kết quả nổi bật, tích cực, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, hưởng ứng.

Nét nổi bật năm 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, có những nhiệm vụ phát sinh, mới, khó, chưa có tiền lệ, quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, song do có sự chủ động, sáng tạo, bám sát ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp; chú trọng phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành, ở Trung ương, chính quyền các cấp ở địa phương; sự phối hợp thống nhất hành động với tổ chức thành viên. Do đó, về cơ bản các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội.

Trong năm 2021, hoạt động của công tác Mặt trận đã để lại những dấu ấn nổi bật như: Tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động…

Nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2022 là tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu như nâng cao thực chất chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp hành động, tạo nên sức mạnh của hệ thống MTTQ từ Trung ương đến địa phương…

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2021 và Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yều cầu tình hình mới”.

Đ/c Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị trình Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6 dự kiến tổ chức vào ngày 30/12; đồng thời cho ý kiến thống nhất ban hành kết luận của Đoàn Chủ tịch về Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yều cầu trong tình hình mới”.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, hoạt động của MTTQ Việt Nam năm 2021 có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng sâu rộng, tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19. Những kết quả đạt được của hệ thống MTTQ các cấp là rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên qua hoạt động thực tiễn, hoạt động Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, cần được chỉ rõ nguyên nhân để khắc phục. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, các cụ, các vị tham gia thảo luận với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện trình Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn