Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/03/2020 12:04

Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính họp thông qua kết quả điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 20/3, Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính họp để thông qua kết quả điểm thẩm định, kết quả đo lường hài lòng, kết quả điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thành phố chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thành phố phát biểu tại cuộc họp


Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thành phố đánh giá các sở, ban, ngành, quận, huyện khi tự chấm điểm đã bám sát bộ tiêu chí được UBND thành phố ban hành; cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định đã tuân thủ các tiêu chí, bước đi, trình tự, thủ tục theo quy định để kết quả chấm điểm gần đây nhất, sau khi gửi xin ý kiến của các sở, ban, ngành, quận, huyện thì đã được các sở, ban, ngành, quận, huyện cơ bản nhất trí.

Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với Sở Nội vụ về kết quả chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 các sở, ban, ngành, quận, huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình đề nghị cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định ghi nhận các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh bộ tiêu chí trong năm tới để sát hơn, thể hiện rõ hơn, khắc phục được những điểm yếu của năm trước; Sở Nội vụ cần kiểm tra, rà soát lại lần nữa để tránh sai sót về mặt kỹ thuật, đảm bảo chính xác trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định; với phần điểm bị trừ cần xét trách nhiệm liên đới của các đơn vị. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, công bố kết quả theo quy định và phù hợp với tình hình.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn