Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố: Xét, đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 1 năm 2022, xét tặng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2021

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 25/4, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022, xét tặng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2021. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng thành phố.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của UBND thành phố, ngay từ đầu năm Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đã tập trung tham mưu với thành phố ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng. Phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố, công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các đơn vị trên địa bàn thành phố. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 03 quận, huyện và 07 sở, ban, ngành, đơn vị.

Năm 2022, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, tránh nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước. Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”…

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022 gồm: Huân chương Lao động: 02 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen Chính phủ: 03 tập thể và 11 cá nhân. Danh hiệu Gương mặt tiêu biểu thành phố năm 2021: 10 cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2021: 26 cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố nhấn mạnh: công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời; phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực đàm bảo khách quan, minh bạch và công bằng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố rà soát kỹ thành tích các cá nhân được xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2022 và xét tặng các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố và “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2021 đảm bảo chính xác, minh bạch nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nguyễn Hải

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn