Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/03/2021 14:46

Học sinh thành phố đi học trở lại từ 8/3/2021

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 1339/UBND-VX ngày 4/3/2021 của UBND thành phố về việc điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị  giáo dục triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường  Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường liên cấp; Học viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các quận, huyện, đơn vị trực thuộc, Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Kỹ năng sống và Hoạt động ngoài giờ chính khóa, Trung tâm tư vấn du học hoạt động trở lại từ ngày  8/3/2021.

Các đơn vị, nhà trường tăng cường biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh lớp học, trường học hoàn thành trước ngày 7/3/2021.

Học sinh trường THCS Trần Phú đo thân nhiệt trước khi vào lớp, ngày 23/4/2020

Thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, việc đo thân nhiệt, thường xuyên đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường trở về nhà, thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định khi các cơ sở giáo dục hoạt động trở lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc quyền quản lý; các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; các đơn vị  trực thuộc; Trung tâm Tư vấn du học thông tin tới tất cả các bậc phụ huynh học sinh và học sinh được biết, nghiêm túc thực hiện.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn