Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/05/2021 16:27

Hoạt động hè năm 2021: “Vui hè an toàn - Đánh tan Covid”

(Haiphong.gov.vn) - Ban Chỉ đạo hè UBND thành phố ban hành Kế hoạch hoạt động hè năm 2021 với chủ đề : “Vui hè an toàn - Đánh tan Covid”.

Hoạt động hè năm 2021 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác giáo dục, chăm sóc, quản lý thanh thiếu nhi; đặc biệt nhấn mạnh vai trò quản lý của gia đình đối với thiếu nhi trong dịp hè. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của thanh thiếu nhi thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn dân cư bằng các mô hình, hoạt động cụ thể, tạo môi trưòng an toàn, lành mạnh đế thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, phát huy khả năng sáng tạo, bồi dưỡng năng khiếu, kỹ năng sống, khơi dậy ý thức tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh thiếu nhi. Phát huy tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng; công tác phối họp giữa nhà trường và gia đình; huy động các nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.


Sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân


Ban Chỉ đạo hè UBND thành phố yêu cầu: Phát huy những mô hình hay, hiệu quả trong Hoạt động hè của các năm trước, đồng thời đa dạng hình thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng thiếu niên, nhi đồng, học sinh theo từng khối học, tập trung cho các đối tượng trẻ em là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo. Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương, tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Huy động mọi lực lượng và cơ sở vật chất tổ chức hoạt động hè cho thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo phong trào thi đua sôi nổi; tạo môi trường rèn luyện, vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo hè các cấp, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc tổ chức các hoạt động hè, thường xuyên kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong các hoạt động. Đảm bảo tuân thủ tuyệt đối công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo đó, Chủ đề Hoạt động hè năm 2021 là: “Vui hè an toàn - Đánh tan Covid”. Thời gian từ ngày 1/6 - 31/8/2021 trên địa bàn toàn thành phố Hải Phòng. Nội dung hoạt động tập trung vào: Hoạt động tuyên truyền, giáo dục; hoạt động rèn luyện kỹ năng; hoạt động an sinh xã hội; công tác kiểm tra, giám sát; công tác khen thưởng.

Ban Chỉ đạo hè UBND thành phố giao Thành đoàn Hải Phòng là Cơ quan thường trực triển khai các nội dung của Kế hoạch này; tổng hợp kết quả triển khai hoạt động hè, báo cáo UBND thành phố và Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức chương trình Khai mạc hoạt động hè năm 2021 gắn với chương trình Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em năm 2021". Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức “Diễn đàn trẻ em” cấp thành phố.

Cùng với đó, huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện. Chiến dịch Mùa hè xanh (khối trường đại học, cao đẳng), đội hình thanh niên tình nguyện Chiến dịch Hoa phượng đỏ (khối trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) và các lực lượng xã hội khác về sinh hoạt tại địa phương, tham gia phụ trách thiếu nhi, tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí... cho thiếu nhi trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực vận động các cấp, ngành, tổ chức xã hội, các đoàn viên, thanh niên tại địa phương ủng hộ kinh phí trao tặng học bổng, xây mới, sửa chữa các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đề xuất UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2021.

Ban Chỉ đạo hè thành phố yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ được giao; đánh giá kết quả hoạt động hè các đơn vị cấp cơ sở, phát huy mọi nguồn lực tổ chức tốt Kế hoạch hoạt động hè năm 2021.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn