Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/12/2021 07:24

Hoàn thành việc triển khai lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên toàn thành phố trong Quý II/2022

UBND thành phố yê cầu phải đảm bảo các yêu cầu trong việc tiếp nhận, tạo hồ sơ, bảo quản hồ sơ giải quyết TTHC điện tử khi chưa nộp vào lưu trữ cơ quan.

(Haiphong.gov.vn) – Để đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn tập trung hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ điện tử thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định.

Theo đó, đảm bảo các yêu cầu về thành phần hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ TTHC  điện tử, các tiêu chuẩn về dữ liệu thông tin đầu vào hồ sơ giải quyết TTHC, đảm bảo yêu cầu kết quả giải quyết TTHC, cập nhật đầy đủ các thành phần hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, lập hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử theo quy định, thu thập hồ sơ giải quyết TTHC điện tử vào Lưu trữ cơ quan…

Danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử của Sở Du lịch.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông trong tháng 02/2022 hoàn thành việc thiết kế, nâng cấp Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử đảm bảo các yêu cầu trong việc tiếp nhận, tạo hồ sơ, bảo quản hồ sơ giải quyết TTHC điện tử khi chưa nộp vào lưu trữ cơ quan. Thực hiện đồng bộ các hồ sơ giải quyết TTHC điện tử vào Kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia theo cấu trúc mã thống nhất; thiết kế các dữ liệu đặc tả của hồ sơ, tài liệu giải quyết TTHC; đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu trong bảo quản tài liệu điện tử…Tạo kho dữ liệu lưu trữ bản số kết quả giải quyết TTHC của các Sở, ngành, địa phương trên Trung tâm dữ liệu thành phố, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giải quyết TTHC điện tử theo quy định.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nộp lưu, bảo quản, lưu trữ hồ sơ TTHC theo quy định về lưu trữ.

Trâm Bầu

 

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS