Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/03/2021 11:14

Hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.


Quang cảnh Hội nghị


Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ngày 19/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ban hành thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tới 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu. Đồng thời đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn và thực hiện giám sát việc giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, số người được phân bổ giới thiệu là 63 người thuộc 8 khối công tác, với cơ cấu kết  hợp như sau: nữ 34/63 người = 53,97%, ngoài Đảng 7/63 = 11%, trẻ tuổi 26/63= 41,27%. Từ ngày 24/2 đến ngày 8/3 có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được tổ chức quy trình giới thiệu gồm hội nghị ban lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để giới thiệu 63 người ra ứng cử.


Các đại biểu dự Hội nghị


Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo tình hình, kết quả giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Hội nghị thảo luận và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn