Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/10/2021 10:51

Hải Phòng triển khai Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Công văn số 574/TCDS -TTGD ngày 10/9/2021 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc tuyên truyền và tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác dân số.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thông ngành Dân số (26/12/1961- 26/12/2021), Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác dân số nhằm động viên, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu về công tác dân số ở Trung ương và địa phương, đây mạnh định hướng các nội dung tuyên truyền về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời góp phần nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về công tác dân số và tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng trong cả nước.

Để giải báo chí được triển khai có hiệu quả,  Sở Y tế thành phố Hải Phòng có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo Hải Phòng, các cơ quan thông tấn báo chí tại Hải Phòng quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền và phát động cuộc thi đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia để giải báo chí được lan tỏa rộng rãi.

Đề nghị Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến, phát động giải báo chí tới các cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số, cán bộ truyền thông phụ trách dân số thuộc các ngành phối hợp tuyên truyên về công tác dân số từ tuyến huyện tới cơ sở tích cực hưởng ứng tham gia.

V.H.N

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS