Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/12/2020 07:41

Giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan chuẩn bị đầu tư, tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư) Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đề xuất vốn chuẩn bị đầu tư và triển khai các thủ tục tiếp theo theo quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND thành phố về việc thẩm định, phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án; dự toán chi phí lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các quy định pháp luật có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng các cơ quan liên quan đã đi kiểm tra thực địa toàn tuyến, ngày 27/11/2020.

Trước đó ngày 27/11/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đã chủ trì cùng các cơ quan có liên quan kiểm tra thực địa và họp bàn về việc nghiên cứu đầu tư dự án, theo đó thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển với quy mô chiều dài khoảng 12km, bề rộng mặt cắt ngang khoảng 60m (gồm, 6 làn xe cơ giới và 4 làn xe khu vực) cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS