Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/05/2022 14:47

Giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.


Quanh cảnh tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Kết luận, nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn chất lượng việc học tập và làm theo Bác, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hệ thống, bước đầu đạt hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng.

Cấp ủy, tồ chức đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm. Định kỳ cấp ủy các cấp triển khai công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung chưa hiệu quả; biểu dương, nhân rộng những điển hình tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở các cấp, các ngành.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong một năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Bí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung, đó là: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán hộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã công bố ra mắt Bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách gồm 12 tập, mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính, qua đó nhằm khắc hoạ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS