Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/05/2020 20:50

Đột phá nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự

Trong hai ngày 18 và 19/5, Đảng bộ Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể: Đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố cử 229 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 và 2 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh do Trung ương, Quân khu 3 triệu tập; giúp Đảng ủy Quân sự thành phố tham mưu cho thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn; kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi; tổ chức và tham gia hội thao, hội thi ở các cấp luôn đạt thành tích cao; trong nhiệm kỳ đã kết nạp Đảng cho 78 đồng chí; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao... Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2018 Phòng Tham mưu được thành phố tặng bằng khen, năm 2015, 2016, 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự thành phố lần thứ X.

Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định đột phá nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng tham mưu với Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ và sẵn sang chiến đấu, diễn tập, công tác quản lý đất quốc phòng, công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ; công tác huấn luyện, phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi, tham gia hội thi, hội thao đạt thứ hạng cao; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác tổ chức xây dựng lực lượng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chất lượng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Tham mưu, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ X.

Minh Trọng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS