Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/10/2021 13:10

Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, sáng 18/10.

(Haiphong.gov.vn) - Trong khuôn khổ Chương trình làm việc với các Ban, bộ ngành và địa phương về nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại”. Sáng ngày 18/10, đồng chí Trần Tuấn Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhằm làm rõ hơn một số vấn đề thực tiễn và kinh nghiệm của địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai của thành phố phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác.

Tham dự làm việc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các Sở, ngành chức năng thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, thực tiễn trong thời gian thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW vừa qua cho thấy, Hải Phòng là một trong những địa phương đã triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, cách làm đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả mà Hải Phòng đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố. Nguồn lực về đất đai được phát huy để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả hơn; hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai; ổn định, phát triển và minh bạch thị trường bất động sản; giảm khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất. Việc áp dụng các quy định của Luật Đất đai, đặc biệt là cải tiến các khâu trong công tác giải phóng mặt bằng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, qua đó thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Cao Đức Phát nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Ban TT Ban Chỉ đạo, nguyên Tổ trưởng Tổ Biên tập phát biểu tại buổi làm viêc.

Tuy nhiên, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng, mặc dù Hải Phòng đạt được nhiều kết quả tích cực, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, song bên cạnh đó, Hải Phòng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường;  nguồn lực về đất đai chưa được khai thác thật sự triệt để; vẫn còn tình trạng có nơi có lúc vi phạm pháp luật về đất đai, sử dụng đất lãng phí hoặc để hoang hóa đất,...

Định hướng nội dung buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các đại biểu tham dự, xuất phát từ thực tiễn quản lý, việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian qua, tập trung thảo luận, đánh giá sâu về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của thành phố đối với một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực đất đai như: vấn đề giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố, tạo quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; về công tác GPMB; công tác xác định giá đất; tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai của thành phố; tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của tổ chức phát triển Quỹ đất; vấn đề phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; vấn đề đất đai của doanh nghiệp Nhà nước khi cổ phần hoá và sau cổ phần hoá; đất doanh nghiệp gây ô nhiễm, đất trụ sở cơ quan nhà nước di dời ra khỏi trung tâm thành phố; đất cảng biển và hải đảo... 

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, đây không chỉ là dịp để thành phố báo cáo cụ thể hơn những kết quả trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Trung ương, mà còn là cơ hội để thành phố nêu lên các đề xuất, kiến nghị của mình; đồng thời, lắng nghe những chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về vấn đề quan trọng này. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung thảo luận làm rõ các nội dung mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã đặt ra cho thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua các báo cáo và thảo luận tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến được đưa ra góp phần củng cố, bổ sung những nội dung quan trọng trong Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 19; cùng với những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới trong thời gian tới. Các ý kiến đã đi thẳng vào những vấn đề lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố, chỉ ra những tồn tại, bất cập cũng như đưa ra những đề xuất, kiến nghị về những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới, với mục tiêu đảm bảo nguồn tài nguyên đất đai được sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả và thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường thực Ban Chỉ đạo Tổng kết nghị quyết 19-NQ/TW kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường thực Ban Chỉ đạo Tổng kết nghị quyết 19-NQ/TW ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc, triển khai nghiêm túc, quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao của Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đối với Dự thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết, đã tập trung làm rõ được nhiều vấn đề lớn, không chỉ dừng lại ở việc minh họa phân tích sâu, mà còn lật lại các vấn đề giúp Đoàn công tác hiểu rõ hơn được thực tiễn. Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Hải Phòng để tiếp tục hoàn thiện, làm sâu sắc hơn nội dung tổng kết chung, đặc biệt là về các vấn đề như: Quy hoạch, sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; vấn đề liên quan đến tài chính đất, giá đất; công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai...

Đối với một nội dung góp ý cụ thể khác, đồng chí đề nghị thành phố tập hợp thành văn bản gửi Ban Chỉ đạo (thông qua Ban Kinh tế Trung ương) để tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo Báo cáo tổng kết. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị các các đồng chí lãnh đạo thành phố, cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham gia đóng góp thêm ý kiến để giúp Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này.

Minh Hảo; Ảnh: Đàm Thanh

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn