Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/08/2020 19:17

Đồng chí Phạm Xuân Thanh được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình của Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XVI Đảng bộ thành phố gồm 15 đại biểu chính thức; 1 đại biểu dự khuyết.


Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố khóa V được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa V đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Quang Sáng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Sinh Bảo được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Đại hội cũng được nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và biểu quyết thông qua; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn