Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/05/2020 03:13

Đối thoại trực tuyến “Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”

Từ 10h00' sáng nay 25/5/2020, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.

Bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng và Ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, Người phát ngôn của UBND thành phố, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố đồng chủ trì cuộc đối thoại.

Cuộc Đối thoại trực tuyến nhằm thông tin, tuyên truyền tới nhân dân thành phố về các chỉ đạo mới nhất của Trung ương và thành phố về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Đồng thời trực tiếp trả lời, giải đáp các câu hỏi, ý kiến vướng mắc của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề cụ thể liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Xem nội dung phiên đối thoại tại đây

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS