Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/09/2021 17:39

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 13/9, tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải  Phòng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII bao gồm 3 hệ thống nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tỉnh uỷ, thành uỷ, Đảng đoàn Liên hiệp Hội các địa phương… lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, tích cực lao động sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược Đại hội XIII đề ra, trong đó chú trọng công tác tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước.

Trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam tăng cường công tác lãnh đạo đối với các tổ chức Đảng trong Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và Liên hiệp Hội địa phương; thúc đẩy việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; củng cố, kiện toàn phát triển tổ chức, làm tốt công tác kết nạp hội viên; phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, phát huy trí tuệ tham mưu, tư vấn, đề xuất giải pháp với các cơ quan Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn trong xã hội và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, kể từ khi đất nước giành lại được độc lập, đến nay, đội ngũ trí thức Việt Nam không ngừng lớn mạnh, luôn miệt mài lao động sáng tạo và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Thủ tướng khẳng định, đầu tư xây dựng đội ngũ tri thức, các nhà khoa học là đầu tư cho phát triển bền vững, đó là ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, phát huy tinh thần yêu nước, các giá trị cốt lõi tốt đẹp của dân tộc. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người trí thức, nhất là trí thức trẻ. Trọng dụng, tôn vinh những người có đóng góp thiết thực và hiệu quả. Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của đất nước. Thủ tướng tin tưởng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ truyền đi một tinh thần mới khơi dậy trách nhiệm và khát vọng của các hội viên cả nước, tạo động lực phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tiếp tục đóng góp quan trọng cho đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn Liên hiệp Hội các địa phương, Đảng đoàn các hội ngành toàn quốc, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, giúp cho Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội địa phương, Hội ngành toàn quốc, các tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII của Liên hiệp Hội Việt Nam. Tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Lãnh đạo Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, Cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó chú trọng công tác tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước để hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguyễn Hải

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn