Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/02/2021 10:31

Doanh nghiệp hỗ trợ thành phố 2 hệ thống xét nghiệm tự động phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

(Haiphong.gov.vn) - Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc và Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Đăng vừa quyết định hỗ trợ thành phố Hải Phòng 2 hệ thống xét nghiệm tự động để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố đồng ý tiếp nhận 2 hệ thống máy xét nghiệm trên để trang bị cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiêp tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm của Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc hỗ trợ, Bệnh viện Kiến An tiếp nhận hệ thống máy của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Đăng hỗ trợ.

UBND thành phố giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An bố trí địa điểm để tiếp nhận và tổ chức xét nghiệm theo chỉ đạo của thành phố. Đồng thời, giao Sở Tài chính hướng dẫn Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Bệnh viện Kiến An làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước đối với 2 hệ thống máy xét nghiệm nêu trên theo quy định.

Hồng Nhung

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn