Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/04/2022 17:51

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/4, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố làm việc với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các chính sách pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn thành phố. Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố và các sở, ngành liên quan.


Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại cuộc làm việc


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng thành phố được duyệt, Sở đã tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt phủ kín các quy hoạch xây dựng cấp dưới như: Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Quy hoạch phân khu 7 quận, quy hoạch chung 7 thị trấn, 6 thị tứ (đô thị mới); các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã phê duyệt quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố theo quy định; lập quy hoạch chi tiết các dự án để cải tạo, chỉnh trang đô thị, thiết kế đô thị các tuyến phố chính. Về công tác quy hoạch nông thôn, UBND các huyện đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới cho 139/139 xã, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ để UBND thành phố công nhận 139/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 29/3/2016 về nhiệm vụ, giải pháp thu hồi diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, gây lãng phí tài nguyên đất, các tổ chức, cá nhân được giao đất, cho thuê đất đã ý thức hơn về trách nhiệm của người sử dụng đất; việc quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính từng bước được chấn chỉnh.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc làm việc


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2019 - 2020, toàn thành phố đã chuyển đổi 2.596,82 ha đất theo cơ cấu cây trồng, trong đó sang trồng cây hàng năm là 1.040,33 ha; sang trồng cây lâu năm là 660,42 ha; sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa là 896,07 ha. Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có giá trị kinh tế cao được các địa phương chủ động triển khai thực hiện; bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung; đa dạng các sản phẩm; đem lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, tình trạng chuyển đổi tự phát còn diễn ra ở một số địa phương... Thành phố đã duy trì ổn định diện tích đất trồng lúa theo chỉ tiêu phân khai của Chính phủ tại Nghị quyết số 44 /NQ-TTg về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 là 38.000 ha, diện tích rừng của thành phố được bảo vệ tốt.


Đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc


Qua nghe báo cáo và ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn giám sát. Đồng thời, đề nghị 2 Sở tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra để hoàn thiện lại các báo cáo và các bảng biểu kèm theo. Các kiến nghị, đề xuất của 2 Sở, Đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp, báo cáo với các cơ quan chức năng và HĐND thành phố.

Hoàng Tùng

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS