Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/04/2021 20:59

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương ghi nhận kết quả đạt được qua 10 năm xây dựng nông thôn mới tại huyện An Dương

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 13/4, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn về khảo sát thực tế, thẩm định hồ sơ kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện An Dương. Cùng đi có đại diện các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn mới của huyện An Dương ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống của người dân ngày một nâng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng 2,32 lần từ 25 triệu đồng/người/năm 2010 lên 58 triệu đồng/người/năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21% (125 hộ). Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được xây dựng vững mạnh. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền, dân chủ ở cơ sở được phát huy, cả xã hội đã chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, 100% (15/15) xã trên địa bàn huyện về đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đồng Thái, huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, an ninh trật tự đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt trên 5.162 tỷ đồng. Huyện An Dương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương cùng đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới 10 năm qua. Đồng thời, lưu ý với địa phương một số vấn đề cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới như: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; xây dựng nhiều các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; quan tâm cải thiện cảnh quan môi trường, xử lý rác thải... Đồng thời, đồng chí đề nghị huyện tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn công tác, điều chỉnh lại hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đơn vị

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế, kiểm tra việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện tại các xã An Hồng, Đặng Cương và một số công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Phạm Duy Thành

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS