Đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

 (Haiphong.gov.vn) – Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc giám sát

Đ/c Trần Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng phát biểu tại cuộc giám sát

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là yếu tố chính giúp ngành nước nói chung và Công ty nói riêng phát triển bền vững. Do vậy, Công ty rất coi trọng việc thực hiện đầy đủ quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Trung ương; Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13; Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày  08/01/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của thành phố Hải Phòng đến năm 2025; Công ty phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương, đơn vị quản lý thủy lợi thực hiện các biện pháp tuần tra, kiểm tra chất lượng nước định kỳ và qua hệ thống online. Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập sẵn sàng ứng phó với các sự cố môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Kiểm tra, kiểm soát, xử lý các nguồn thải ô nhiễm, phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động xâm hại nguồn nước. Thực hiện quan trắc môi trường theo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường. Bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm, nhiễm mặn. Ứng dụng công nghệ xử lý nước mới…

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2022 và năm 2023:

Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Công ty tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường do Nhà nước và thành phố phát động. Tiếp tục triển khai công tác bảo vệ môi trường theo Báo cáo tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cải tiến công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Đ/c Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kết luận tại cuộc giám sát

Sau khi nghe báo cáo của Công ty và ý kiến phát biểu các thành viên Đoàn công tác, đồng chí Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Hải Phòng là địa phương hàng đầu trong cung cấp nước sạch, đây là sự nỗ lực của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng. Công tác bảo vệ môi trường được lãnh đạo Công ty tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước sinh hoạt. Công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến xử lý nguồn nước đảm bảo cung cấp chất lượng nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị Công ty khắc phục những khó khăn, vướng mắc tiếp tục tham mưu cho thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Đối với các kiến nghị của Công ty, Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguyễn Hải

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn