Đoàn ĐBQH Hải Phòng giám sát về tình hình, kết quả thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 5/10, Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng do đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm Trưởng đoàn, cùng với đồng chí Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, đại biểu Quốc hội giám sát về tình hình, kết quả thi hành Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố (giai đoạn từ 1/1/2016 đến 30/6/2021) tại Sở Nội vụ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Nhằm thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian qua, Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố. Từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho thành phố phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động như các Phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; các Phong trào thi đua: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp...


Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc giám sát


Với nguyên tắc khen thưởng kịp thời, lấy hiệu quả công việc và thành tích thi đua là căn cứ quyết định việc khen thưởng, thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó, không chạy theo thành tích và tránh hình thức. Công tác khen thưởng của thành phố đã đi vào nề nếp, việc thẩm định hồ sơ và đề nghị khen thưởng của các cấp, ngành thành phố đã đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, từ cơ sở đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

Tại cuộc làm việc, Sở Nội vụ kiến nghị với Quốc hội các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng như: bổ sung hình thức thi đua theo chuyên đề tại Khoản 1, Điều 15; bổ sung phạm vi thi đua gồm các cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức tại Khoảng 2, Điều 15; điều chỉnh thẩm quyền phát động phong trào thi đua do người đứng đầu các bộ, ban, ngành, cơ quan tổ chức, đơn vị phát động tại Điều 18... Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, định hướng, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp...


Đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại cuộc giám sát


Phát biểu tại cuộc giám sát, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đánh giá Sở Nội vụ thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu cho thành phố thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố được đổi mới, sáng tạo và đã phát huy tác dụng tích cực, thực sự trở thành động lực và là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc tổ chức phong trào thi đua cần đổi mới phương thức, hình thức tổ chức phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong công tác khen thưởng, cần khen thưởng kịp thời với người trực tiếp lao động, sản xuất, có hiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo.

Thay mặt Đoàn ĐBQH thành phố, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, tiếp thu toàn bộ kiến nghị của Sở Nội vụ và các đại biểu và sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất của Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan để trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

Hoàng Tùng

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn