Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/06/2020 14:53

Đoàn Chèo Hải Phòng tổ chức lưu diễn phục vụ nhân dân

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện Đề án Sân khấu truyền hình Hải Phòng năm 2020, Đoàn Chèo Hải Phòng đã tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân ngoại thành, nhân dân vùng sâu, vùng xa tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng; xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy; xã Trường Thành, huyện An Lão với vở chèo “Khai sáng An Biên”.

Trong thời gian tới, Đoàn Chèo Hải Phòng tiếp tục lưu diễn phục vụ miễn phí nhân dân tại các địa phương như sau:

- Từ 20 giờ 00 ngày 05/6/2020, biểu diễn tại xã Hồng Thái, huyện An Dương với vở chèo “Khai sáng An Biên”.

- Từ 20 giờ 00 ngày 06/6/2020, biểu diễn tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng với vở chèo “Khai sáng An Biên”.

- Từ 8 giờ 00 ngày 10/6/2020, biểu diễn tại Nhà Văn hóa huyện Kiến Thụy với vở chèo “Khai sáng An Biên”.

- Từ 20 giờ 00 ngày 13/6/2020, biểu diễn tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo với vở chèo “Lời sấm truyền từ Quán Trung Tân”.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS