Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/02/2021 09:00

Điều tra cơ sở hành chính tại thành phố Hải Phòng năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Nhằm thu thập thông tin về cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo thành phố về Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 18/2/2021 về điều tra cơ sở hành chính tại thành phố Hải Phòng năm 2021.

Quận Đồ Sơn - Ảnh minh họa: Nguyễn Tuấn Anh

Theo đó, đối tượng, đơn vị điều tra gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội ở các cấp từ Trung ương đến địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung điều tra: các thông tin của các đơn vị hành chính (địa danh, lao động, tài sản, hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo).

Thời điểm điều tra được tiến hành vào ngày 1/3/2021.

Xem chi tiết Kế hoạch số 31/KH-BCĐ ngày 18/02/2021 của Ban Chỉ đạo tại Văn bản đính  kèm.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn