Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/06/2022 10:05

Điểm báo hằng ngày về Hải Phòng (ngày 24/6/2022)

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Hải Phòng: Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2021

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng vừa chủ trì Hội nghị công bố kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP. Hải Phòng năm 2021.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng công bố kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP. Hải Phòng năm 2021, đối với cấp Sở, ngành, 3 đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng: Sở Văn hóa và Thể thao xếp hạng Nhất (80,18 điểm); Sở Giáo dục và Đào tạo xếp hạng Nhì (79,78 điểm); Sở Tư pháp xếp hạng Ba (78,76 điểm). Đối với quận, huyện, 3 đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng: UBND huyện Vĩnh Bảo xếp hạng Nhất (84,31điểm); UBND quận Đồ Sơn xếp hạng Nhì (83,56 điểm); UBND huyện Tiên Lãng xếp hạng Ba (83,50 điểm).

DDCI Hải Phòng năm 2021 là kết quả điều tra năm thứ hai tại thành phố, ghi nhận sự tham gia của 2.505 cơ sở kinh tế. Các doanh nghiệp (DN), Hợp tác xã (HTX), Hộ kinh doanh (HKD) được lựa chọn điều tra theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, đảm bảo tính đại diện của mẫu điều tra. Với phương pháp chọn mẫu khoa học và đảm bảo nguyên tắc thống kê, kết quả DDCI Hải Phòng phản ánh tiếng nói chung cho các DN, HTX, HKD về chất lượng điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành và địa phương.

Số lượng mẫu thu về trong DDCI cấp Sở, ban, ngành năm 2021 là 1.652 mẫu (phần lớn đối tượng tham gia là các DN/HTX trong đó, DN chiếm chủ yếu 96,69%, còn lại 3,31% là HTX và HKD). Theo đó, thương mại - dịch vụ là ngành nghề kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phân phối mẫu (64,85%), ngành công nghiệp - xây dựng (32,66%) và nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 2,49%. Tỷ lệ này khá tương đồng với dàn mẫu khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2020.

Đối với DDCI cấp địa phương, số lượng mẫu thu về 853 mẫu (đối tượng chính là các HKD chiếm 95,7%, 2,87% là DN, 1,33% là HTX). Số cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 74,31%, cao nhất trong các lĩnh vực tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực HKD cá thể ở Hải Phòng. Tiếp đến là 17,13% các cơ sở tham gia ở lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và còn lại tỉ lệ nhỏ 8,56% các HKD ở ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, việc đánh giá DDCI là một bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách của các cấp, các ngành, địa phương trong việc hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng Khen về thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI của thành phố năm 2021; các sở, ban, ngành, địa phương được tặng Kỷ niệm chương của thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2021.

Kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) TP. Hải Phòng năm 2021 đảm bảo khách quan, công bằng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương. Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, phân tích, nghiên cứu sâu kết quả đánh giá từng chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số DDCI, xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng quản trị, điều hành kinh tế của đơn vị mình.

Nhân dịp này, 6 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI của thành phố năm 2021; 3 sở và 3 địa phương được UBND thành phố tặng Kỷ niệm chương đã có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc năm 2021. (Baoxaydung.com.vn 23/6, Hải Nguyên; Vnbusiness.vn 23/6; Haiquanonline.com.vn 23/6)

Đảng ủy BĐBP TP. Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QWTW về nâng cao chất lượng huấn luyện

Ngày 23/6, tại Hải Phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các tham luận được trình bày tại hội nghị cho thấy, 10 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết 765, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy BĐBP TP. Hải Phòng, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, công tác huấn luyện đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc; đã có nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả, luôn tích cực đổi mới, phát huy được trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm vụ quan trọng này.

Qua đó, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, chế độ huấn luyện đã đi vào nền nếp. Chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cơ quan và các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, đổi mới về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế địa bàn.

Đồng thời, BĐBP TP. Hải Phòng đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức 31 đợt tập huấn/ 1.596 lượt cán bộ tham gia, cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. BBĐP TP. Hải Phòng đã có 36 lượt tập thể và 188 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ những cách làm sáng tạo của đơn vị và đề ra phương hướng trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, Đảng ủy BĐBP TP. Hải Phòng đưa ra mục tiêu trong giai đoạn mới là tập trung vào đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ, chiến thuật và nghiệp vụ giỏi, làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của BĐBP TP. Hải Phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP. Hải Phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765. Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP đề nghị Đảng ủy BĐBP TP. Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đối tượng, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng; thực hiện hiệu quả công Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP TP. Hải Phòng phát huy tốt những kết quả đã làm được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị kỹ thuật mới; chú trọng huấn luyện nâng cao kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới làm chủ công nghệ, gắn với phát huy hiệu quả, khai thác, ứng dụng công nghệ hiện đại…

Nhân dịp này, Đảng ủy BĐBP TP. Hải Phòng đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765. (Bienphong.com.vn 23/6, Cẩm Linh)

KINH TẾ   

Hải Phòng: Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải

Ngành GTVT Hải Phòng sẽ tổ chức họp, đối thoại với các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, từng chủ đề để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đó là chia sẻ của ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng khi bàn về giải pháp gỡ khó cho các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trên địa bàn TP. Hải Phòng trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng nói chung và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vận chuyển hàng hoá. Đặc biệt, thời gian gần đây, giá xăng dầu trong nước đang tăng cao đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, giảm bớt thời gian đi lại của doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, thời gian qua, TP. Hải Phòng đã đổi mới, nâng cao công tác quản lý nhà nước, đổi mới về cải cách hành chính và thực hiện cấp đổi thủ tục giấy tờ các cấp độ một bài bản, hiệu quả. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp vận tải, việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến ngành giao thông vận tải còn gặp một số khó khăn.

Ông Nguyễn Trung Thành – Giám đốc công ty cổ phần vận tải Đại Phát cho biết: Trong thời gian qua, phía Sở GTVT Hải Phòng và các đơn vị liên quan đã tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính, cấp phép cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, khi gửi trả giấy tờ qua đường bưu điện về cho các doanh nghiệp còn một số bất cập. Đối với các doanh nghiệp ở trong khu vực nội thành, việc nhận giấy tờ sẽ rất nhanh; nhưng với các doanh nghiệp ở khu vực ngoại thành như: An Dương, Vĩnh Bảo, Thuỷ Nguyên thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thông thường, khi đến thủ tục tại Sở GTVT Hải Phòng, doanh nghiệp sẽ mất 1-2 ngày sẽ nhận được giấy tờ; nhưng nếu đi theo đường bưu điện thì sẽ phải mất đến 4-5 ngày. Do vậy, chúng tôi kiến nghị với Sở GTVT, các ban ngành có những giải pháp tốt hơn để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển ngành vận tải container cũng như hàng siêu trọng của TP. Hải Phòng tốt hơn.

Đồng quan điểm trên, một số doanh nghiệp vận tải siêu trường, siêu trọng tại Hải Phòng cho biết thêm, hiện nay, việc cấp phép chở quá khổ, quá tải do 2 đơn vị cấp là Tổng cục Đường bộ và Sở GTVT, nên khi thực hiện thủ tục cấp phép phải đến 2 nơi này. Việc cấp giấy phép quá khổ, quá tải hiện có khâu chuyển qua đường bưu điện. Tuy nhiên, việc chuyển qua đường bưu điện rất mất thời gian, không kịp tiến độ để thực hiện giao nhận hàng hoá, ảnh hưởng đến việc xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Ngoài những bất cập liên quan đến việc vận chuyển giấy phép qua dịch vụ bưu chính công ích, một số doanh nghiệp kinh doanh tàu khách còn gặp khó khăn trong việc cấp phép hoạt động.

Ông Nguyễn Duy Phú – Chủ tịch tập đoàn du thuyền Pelican Hạ Long – Cát Bà cho biết: Trước đây khi xin cấp phép một tuyến cố định rất khó khăn nhưng bây giờ rất dễ, chỉ cần có sự đồng ý của cảng đón khách và cảng trả khách… Tuy nhiên, tàu của Quảng Ninh khi đi vào vùng vịnh Hải Phòng thì không sao nhưng tàu từ Hải Phòng sang Quảng Ninh lại gặp khó. Việc xác định ranh giới hành chính trên biển giữa TP. Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh không được thực hiện trên hải đồ nên doanh nghiệp cũng vì thế bị mang tiếng là “trốn phí” khi đón khách từ Quảng Ninh sang Hải Phòng. Vì vậy, doanh nghiệp đề xuất Sở GTVT Hải Phòng làm việc với Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh về luồng, tuyến hoạt động của các phương tiện thủy…

Ông Vũ Duy Tùng - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết, trước những khó khăn mà các doanh nghiệp vận tải đang gặp phải, Sở GTVT sẽ giao các phòng chuyên môn rà soát, làm việc với các đơn vị, địa phương đưa ra các giải pháp cụ thể để tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Đối với việc chuyển hồ sơ chậm qua đường Bưu điện, Sở GTVT Hải Phòng sẽ thực hiện 2 phương án gồm: gửi qua đường Bưu điện đối với những thủ tục chưa cần gấp; còn những thủ tục cần gấp, Sở GTVT Hải Phòng sẽ thông báo qua điện thoại để doanh nghiệp đến nhận ngay tại Sở GTVT. Với những đề xuất, kiến nghị vượt thẩm quyền, sở GTVT Hải Phòng sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Được biết, tại Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND TP. Hải Phòng phê duyệt và công bố kết quả Chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện; Sở GTVT Hải Phòng đã đạt 95,98/100 điểm, xếp thứ nhất khối Sở, ngành.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2022, sở GTVT Hải Phòng đã tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung ban hành mới các TTHC, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC; tiến hành cập nhật kịp thời, đúng quy định quy trình điện tử đối với 100% TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nâng dần tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI;

Nhiều mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được xây dựng, đi vào hoạt động, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các TTHC. Bên cạnh đó, Sở GTVT Hải Phòng cũng đã xây dựng chuyên mục CCHC, chuyển đổi số, dịch vụ công trực truyến trên cổng thông tin điện tử nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải được nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhật những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời báo cáo Bộ GTVT, UBND TP. Hải Phòng nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Mới đây, tại hội nghị đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, ông Vũ Duy Tùng – Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng đã khẳng định: “Sở GTVT sẽ tổ chức họp, đối thoại với các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, từng chủ đề mỗi tháng 1 lần để làm rõ và nhanh chóng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Sở GTVT Hải Phòng sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết thấu đáo đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng từ phía doanh nghiệp nhằm mục tiêu hoàn thiện năng lực phục vụ của ngành GTVT trong thời gian tới”. (Diendandoanhnghiep.vn 23/6, Hải Ngân – Trung Thành)

GIAO THÔNG

Hải Phòng: Xây dựng phương án trục vớt tài sản vụ chìm tàu

Liên quan đến vụ chìm tàu Nam Thịnh 126 tại khu vực cách phao số 0 luồng Lạch Huyện, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã yêu cầu chủ tàu và các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn hàng hải qua khu vực này và bảo vệ môi trường biển.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 22/6, tàu Nam Thịnh 126 thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải biển Tấn Tài (địa chỉ tại xóm 4, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang hành trình từ Quy Nhơn về cảng Cấm (Hải Phòng) thì bị chìm tại vị trí cách phao số 0 luồng Lạch Huyện khoảng 2,5 hải lý về phía Nam.

8 thuyền viên và 2 hành khách trên tàu đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Khi chìm, trên tàu còn 3.500 lít dầu DO, 150 lít dầu nhờn LO cùng hàng hóa là 1.800 tấn đá xẻ.

Hiện, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã có thông báo hàng hải về vị trí tàu bị nạn, yêu cầu chủ tàu khẩn trương thu gom số lượng dầu còn lại trên tàu, xây dựng phương án trục vớt tài sản chìm đắm, phối hợp với Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc để đặt phao báo hiệu hàng hải theo quy định.

Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cũng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hải Phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố phối hợp chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường biển; đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Hải Phòng phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực tàu bị nạn. (Kienthuc.net.vn 23/6, Thiên Di; Nhandan.vn 23/6; Sao.baophapluat.vn 23/6; TTXVN/Baotintuc.vn 23/6; Qdnd.vn 23/6)

Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Hải Phòng

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các lực lượng liên ngành gồm: Công an huyện An Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Phòng Cảnh sát cơ động và Bệnh viện Công an thành phố tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên gần 30 lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 (địa phận huyện An Dương, TP. Hải Phòng) tập trung vào các loại xe container, xe tải, xe khách.

Cùng với việc kiểm tra xử lý sẽ tổ chức tuyên truyền cho lái xe, chủ xe, vận động các chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường… tuyên truyền, nhắc nhở khách hàng đến ăn uống chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia.

Quá trình triển khai tập trung lực lượng, phương tiện đủ mạnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ma tuý và nồng độ cồn, trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vị chống đối người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Đối với các trường hợp vi phạm là Đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… sẽ gửi thông báo vi phạm về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi trên nhiều tuyến, địa bàn, qua đó góp phần hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông vì sự bình yên của nhân dân. (Csgt.vn 23/6)

Mỗi ngày, có hơn 30 phương tiện bị từ chối đi vào cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Từ 9h sáng ngày 1/6, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng, bỏ hoàn toàn thu phí thủ công.

Bà Bùi Thị Quỳnh, Phó giám đốc Công ty Quản lý khai thác đường cao tốc ô tô Hà Nội - Hải Phòng cho biết, qua 3 tuần thí điểm, số lượng xe sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến đạt hơn 46.400 lượt xe/ngày đêm, bằng 107% lưu lượng trung bình 22 ngày trước khi thực hiện thí điểm.

Như vậy, mỗi ngày bình quân có thêm hơn 1.600 xe đăng ký dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí ETC. Theo bà Quỳnh, phần lớn chủ phương tiện chấp hành quy định, chỉ có 3 trường hợp cố tình gây rối, đơn vị quản lý vận hành đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.

Ngoài ra, mỗi ngày chỉ có bình quân 32 xe từ chối sử dụng dịch vụ, chủ yếu là xe đi mượn, thuê không phải chính chủ nên không dán thẻ. Số lượng xe này đã bị từ chối phục vụ đi ra khỏi cao tốc.

"Trong thời gian bắt đầu thí điểm đến nay cũng không xảy ra các lỗi kỹ thuật, các sự cố về thẻ, tài khoản không có tiền đều được giải quyết kịp thời, chỉ mất 2 phút để chủ phương tiện dán thẻ, nạp tiền đi qua trạm. Vào các ngày cao điểm cuối tuần, lưu lượng xe tăng nhưng cũng không xảy ra ùn tắc", bà Quỳnh nói.

Ở góc độ quản lý Nhà nước, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước khi thực hiện, nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng thành công của việc thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

"Kết quả trên là tín hiệu tốt để thực hiện thành công thí điểm, đúng chủ trương tạo thuận lợi nhất cho người dân lưu thông, giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao tính minh bạch trong thu phí và phát huy hiệu quả tuyến đường", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, không những việc chỉ thu phí ETC không chỉ có tác dụng đối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà còn lan tỏa, tỷ lệ phương tiện sử dụng thu phí không dừng tăng đột biến ở các tuyến đường khác như QL10, dự án cầu Bạch Đằng.

"Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã cam kết đến 31/7 sẽ hoành thành lắp đặt thu phí tự động không dừng ở các quyến cao tốc do đơn vị quản lý. Sau thành công của tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng cục Đường bộ sẽ phối hợp với VEC lựa chọn một số tuyến chỉ áp dụng thu phí tự động không dừng", ông Thắng thông tin. (Anhp.vn 24/6, Ngân Tuyền; TTXVN 23/6; Truyền hình Thông tấn – Thời sự ngày 23/6)

PHÁP LUẬT – AN NINH QUỐC PHÒNG     

Tọa đàm “Đẩy mạnh tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Ngày 23/6, Công an TP. Hải Phòng tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ  an ninh Tổ quốc và xây dựng lượng Công an TP. Hải Phòng trong sạch vững mạnh".

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân và 31 năm Báo An ninh Hải Phòng (nay là Chuyên đề An ninh Hải Phòng) xuất bản số đầu tiên. Đến dự có đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an).

Tại toạ đàm, ý kiến các đại biểu tham dự đều ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu, đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham luận của các đại biểu cũng nêu cao vai trò của đội ngũ báo chí, đồng thời đề xuất một số giải pháp tạo bước đột phá, hiệu quả hơn nữa trong công tác tuyên truyền trên các dạng hình báo chí về các lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, ý kiến tham luận cũng cho rằng, với phương châm hướng về cơ sở, công tác tuyên truyền cần tập trung hơn nữa phản ánh hoạt động của lực lượng công an ở cơ sở; các gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân TP. Hải Phòng trong thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trong phong trào thi đua “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân, để nhân dân tin tưởng, giúp đỡ công an nhiều hơn, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ công an thi đua đạt được nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.

Bên cạnh đó, tọa đàm cũng thể hiện rõ, thông qua công tác tuyên truyền về sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đấu tranh vạch trần những luận điệu sai trái, thông tin xấu độc của thế lực thù địch, phản động, cơ hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, để nhân dân tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP. Hải Phòng cũng như cả nước. (Cand.com.vn 23/6, Văn Minh; Công an nhân dân 24/6, tr3; PhapluatPlus.vn 23/6)

Hải Phòng: 11 đối tượng dương tính ma túy trong karaoke Rose KTV

Sáng 23/6, Công an TP. Hải Phòng cho biết, thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm về ma túy, hồi 1h45 ngày 18/6/2022, Phòng Cảnh sát ma túy – Công an TP. Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Karaoke Rose KTV ở thôn Tân Thắng, xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán Karaoke Rose KTV có 32 người. Qua test nhanh, lực lượng Công an phát hiện 11 đối tượng dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt quả tang 2 đối tượng Trần Ngọc Dưỡng (SN 1990, cư trú tại Thôn 4, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng) và Đào Thành Công (SN 1990, cùng quê với Dưỡng) có hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,03 gam Ketamine, 10 điện thoại di động, 05 xe máy và một số tang vật khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1994, cư trú tại Khối 7, Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) và Trần Xuân Mạnh (SN 2005, cư trú tại thôn An Cầu, Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát ma túy – Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. (Kienthuc.net.vn 23/6, Hải Ninh; Tuoitrethudo.com.vn 23/6; Vov.vn 23/6; An ninh Thủ đô 24/6, tr15)

VĂN HÓA - XÃ HỘI     

Hải Phòng: Công nhân đề nghị không trừ tiền chuyên cần của lao động nữ nghỉ khám thai

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đang chỉ đạo giải quyết kiến nghị của người lao động Công ty TNHH Chilisin (KCN VSIP) liên quan đến thời gian giải lao, chế độ lao động nữ mang thai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Ngày 21/6 vừa qua, chủ tài khoản Facebook “M.L” đăng tải lên mạng xã hội một số nội dung, hình ảnh liên quan đến việc thực hiện chế độ, phúc lợi tại Công ty TNHH Điện tử Chilisin (KCN VSIP Hải Phòng).

Theo đó, công nhân này bức xúc về việc người lao động tại Trạm ngoại quan kiểm hộp bộ phận MHCD làm công việc hoàn toàn soi kính hiển vi làm 8 tiếng/ngày không được nghỉ giải lao. Lao động nữ mang thai nghỉ khám thai bị trừ lương, tiền chuyên cần, không được tặng quà vào các dịp lễ, Tết.

Ngoài ra, công nhân này phản ánh một số kiến nghị liên quan đến chất lượng bữa ăn ca, việc công ty không tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khiến người lao động có bức xúc nhưng không biết phản ánh với ai….

Liên quan đến kiến nghị của người lao động, chiều 23.6, trao đổi với Lao Động, bà Tống Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Chilisin - cho biết: Công đoàn công ty đã tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội, đồng thời mời người lao động đến làm việc để giải đáp các kiến nghị nêu trên.

Theo đó, với kiến nghị về giờ nghỉ giải lao, đại diện Công đoàn cho hay, việc bỏ thời gian nghỉ giải lao 10 phút chỉ áp dụng với những lao động không đáp ứng được sản lượng công việc. Những bộ phận khác vẫn áp dụng thời gian nghỉ giải lao.

Về việc lao động nữ nghỉ khám thai bị trừ lương, chuyên cần, đại diện Công đoàn cơ sở cho biết, theo quy định đang áp dụng tại công ty, lao động nữ mang thai nghỉ khám thai sẽ được hưởng chế độ BHXH và bị trừ tiền chuyên cần của ngày nghỉ đó. Công đoàn cơ sở cũng đang có đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về việc không trừ khoản tiền chuyên cần này với lao động nữ nghỉ khám thai do số lượng lao động nữ mang thai tại công ty hiện không nhiều.

Việc người lao động phản ánh về việc công ty không tổ chức đối thoại trực tiếp, bà Tống Thị Thanh Hoà cho hay, công ty không thể tổ chức đối thoại trực tiếp với toàn thể người lao động theo đặc thù công việc. Tuy nhiên, các tổ công đoàn vẫn thường xuyên lấy phiếu ý kiến của người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp.

Về những ý kiến kiến nghị của người lao động đăng tải lên mạng xã hội, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, trước đó công nhân này chưa từng phản ánh đến công đoàn. Sau khi đăng tải, công ty và Công đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp để giải đáp cho người lao động.

Bà Đinh Thị Thuý Hà - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng - cũng cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng đã chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH Chilisin xác minh, làm rõ các phản ánh trên. Đồng thời, yêu cầu công đoàn làm việc với doanh nghiệp bố trí giờ nghỉ giải lao cho người lao động từ 5-10 phút theo quy định; thương lượng với chủ doanh nghiệp không trừ tiền chuyên cần với lao động nữ nghỉ đi khám thai.

Công đoàn đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao động. Trong trường hợp không tổ chức đối thoại được với toàn thể người lao động thì tổ chức dưới hình thức đại diện các tổ bộ phận, có tổng hợp ý kiến kiến nghị của người lao động. Từ đó, hạn chế những mâu thuẫn trong quan hệ lao động, kịp thời giải quyết quyền lợi, kiến nghị của công nhân. (Laodong.vn 23/6, Mai Dung)

Hải Phòng: Đạt 110% chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong Tháng Công nhân

Sáng 23/6, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật công nhân, viên chức, lao động TP. Hải Phòng năm 2021 và sơ kết giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19".

Tháng Công nhân 2022, các cấp Công đoàn TP. Hải Phòng thăm hỏi, tặng gần 4.000 suất quà, trợ cấp với tổng 1,3 tỉ đồng tặng công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây sửa 19 nhà Mái ấm Công đoàn, hỗ trợ cho vay vốn 53 đoàn viên để phát triển kinh tế gia đình....

Triển khai mô hình "Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn", Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng trang bị 700 thùng rác, lắp đặt 70 máy điều hoà cho nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con dưới 72 tháng tuổi hoặc công nhân lao động nhập cư sức khoẻ yếu.

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn kết nạp 11.000 đoàn viên, đạt 110% so với chỉ tiêu, ký mới, ký lại 109 thoả ước lao động tập thể, đạt 109% chỉ tiêu....

Về kết quả giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến", đến hết ngày 31.5, toàn thành phố có 17.270/20.000 giải pháp sáng kiến đăng kí trên cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đạt 86,4%.

Một số đơn vị vượt chỉ tiêu như Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, Công đoàn ngành Giáo dục, Liên đoàn Lao động Kiến An, An Lão, Cát Hải...

Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân, viên chức, lao động thu hút 172 hồ sơ dự thi thuộc 6 nhóm lĩnh vực, trong đó, 47 giải pháp dự thi đạt giải.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân, viên chức, lao động thành phố năm 2021, 47 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đạt giải gồm, 4 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 28 giải Khuyến khích. 6 tập thể có thành tích trong triển khai hội thi cũng được Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương.

Ngoài ra, 3 tập thể có thành tích trong thực hiện giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"; 10 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân 2022 cũng được biểu dương, khen thưởng. (Laodong.vn 23/6, Mai Dung)

Hải Phòng: Cháy ôtô trong khu vực tập kết hàng Công ty TNHH Phúc Thuận

Sáng 24/6, Công an TP. Hải Phòng thông tin về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Phúc Thuận (xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng).

Hồi 19h11 ngày 23/6, nhận được tin báo về việc xảy ra cháy ôtô tại vị trí tập kết hàng của Công ty TNHH Phúc Thuận ở thôn Tân Lập, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hải Phòng thông tin đến Công an huyện Tiên Lãng.

Với lực lượng trực chiến, Công an huyện Tiên Lãng xuất 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sĩ đến đám cháy lúc 19h21, triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương chữa cháy. Tại hiện trường, lực lượng Công an huyện triển khai 2 lăng B phối hợp cùng Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở dập tắt đám cháy hoàn toàn vào lúc 19h45 cùng ngày.

Lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, vụ cháy gây hỏng hoàn toàn phần đầu 1  xe ôtô 4 chỗ và 1 số thùng chứa nguyên liệu sản xuất.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an huyện Tiên Lãng điều tra, làm rõ. (Laodong.vn 24/6, B.Tâm)

GIÁO DỤC

Hải Phòng: Công bố quyết định sáp nhập THCS Phan Bội Châu vào trường Hồng Bàng

Sáng 23/6, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) công bố quyết định sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng.

Theo quyết định số 546 của UBND quận Hồng Bàng, việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng từ ngày 25/6/2022.

Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng sau sáp nhập là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hồng Bàng;

Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận Hồng Bàng và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Nhà trường có 2 điểm trường, trong đó điểm chính tại số 4 Đinh Tiên Hoàng (phường Minh Khai) và điểm thứ 2 tại số 92 Phan Bội Châu (phường Phan Bội Châu).

Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 25/6/2022.

Tại hội nghị, UBND quận Hồng Bàng trao quyết định sáp nhập trường, quyết định bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng.

Ông Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường sau sáp nhập.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, việc sáp nhập các trường có quy mô nhỏ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và nhân dân; góp phần, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tăng quy mô trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học.

UBND quận Hồng Bàng tập trung huy động nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng, bảo đảm sau khi sáp nhập học sinh được học trong điều kiện tốt hơn.

Chủ tịch quận Hồng Bàng chỉ đạo rõ: Sau khi sáp nhập, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng cần kịp thời ổn định tình hình, khắc phục khó khăn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức; kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể;

Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân đảm bảo triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 theo đúng quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trịnh Doãn Toản - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng sau sáp nhập cho biết, việc sáp nhập 2 trường sẽ có nhiều thuận lợi, thời cơ cũng như thách thức, khó khăn, song tập thể lãnh đạo nhà trường sẽ tìm cơ hội trong thách thức, nhận diện nguy cơ, nắm bắt thời cơ, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ mà Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng giao phó.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, với quyết định mà Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng giao cho không chỉ gửi gắm sự kỳ vọng đối với cá nhân tôi hay tập thể Ban giám hiệu mà còn đặt niềm tin về sự phát triển ổn định, bền vững của nhà trường.

Với niềm tin, trọng trách được giao phó hôm nay, tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường ý thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo quận, cá nhân tôi sẽ cùng các đồng chí trong tập thể nhà trường phát huy cao nhất năng lực của bộ máy điều hành và các đoàn thể chính trị trong nhà trường nhằm tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của nhà trường;

Đồng thời không ngừng đổi mới phương thức quản lý, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục của thành phố, của quận Hồng Bàng”, ông Toản nhấn mạnh. (Giaoduc.net.vn 23/6, Lã Tiến)

Hải Phòng: Trường học tăng tốc, thí sinh nỗ lực ôn thi tốt nghiệp

Thời gian này, các nhà trường đang tập trung hệ thống, củng cố kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng làm bài thi cho học trò để các em vững vàng “vượt vũ môn”.

Ôn thi trong tiết trời oi bức, Hoàng Hùng, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Chân, quận Lê Chân cho hay: Sắp chia xa mái trường, xa thầy, xa bạn ai cũng bồi hồi, xao xuyến. Nhưng việc trước mắt của chúng em là phải tập trung ôn tập thật tốt để khẳng định mình qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

Hùng đăng ký dự thi vào Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đến thời điểm này, Hùng cùng các bạn ôn tập khá kỹ các kiến thức cơ bản. Với khả năng của mình, Hùng tự tin sẽ đỗ nguyện vọng 1 vào trường đại học mà mình mong muốn.

Yêu Lịch sử, có sở trường khối C, em Phạm Phương Anh, lớp 12A7, Trường THPT Lê Chân đã chọn xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, khoa Lịch sử. Phương Anh cho biết, đến nay các kiến thức cơ bản em đã ôn tập kỹ càng. Môn xã hội thường phải học thuộc nhiều nên Phương Anh tự chọn cho mình cách chủ đề, giai đoạn và hệ thống kiến thức bằng sơ đồ, chọn đề qua mạng để tự ôn nhà.

Theo cô Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân, trường có 300 học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó 5 167 học sinh đăng ký tổ hợp Khoa học tự nhiên, 133 học sinh đăng ký tổ hợp Khoa học xã hội. Nhà trường đã hoàn thành việc ôn luyện kiến thức cơ bản và đang củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài thi cho trò.

Để giữ vững chất lượng, Trường THPT An Dương (huyện An Dương) tranh thủ thời gian vàng đẩy nhanh chương trình học lên 3 tuần. Như vậy, học sinh có thêm 3 tuần để ôn tập sớm. Học sinh nhà trường được ôn luyện theo đề cương chung, mỗi tuần 24 tiết, mỗi môn 4 tiết phân theo 4 mức độ. Với học sinh khá, giỏi, để đạt điểm tối đa, ngoài kiến thức cơ bản, giáo viên tập trung nâng cao kỹ năng làm bài. Học sinh trung bình sẽ được thầy cô kèm thêm giờ, dạy các kỹ năng ghi nhớ kiến thức.

Tại Trường THPT Kiến Thuỵ (huyện Kiến Thụy), thầy cô không chỉ ôn tập, giải đáp kiến thức cho học sinh mà luôn t bên cạnh các em hỗ trợ các thông tin liên 1 quan đến kỳ thi.

Để chuẩn bị hành trang kiến thức cho học sinh tự tin bước vào kỳ thi, cô Đào Thị Thương, giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Thái Phiên (quận Ngô Quyền) vạch rõ lộ trình từng giai đoạn. Không chỉ ôn tập cho học sinh giai đoạn nước rút, cô có kế hoạch dạy chắc, ôn kỹ cho học sinh từ năm lớp 10.

“Tiếng Anh là bộ môn có nhiều kiến thức nhỏ, lượng từ lớn, cấu trúc nhiều nên việc ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh cần có lộ trình dài lâu. Tôi chia giai đoạn ôn tập cụ thể. Giai đoạn 1, từ năm lớp 10 đến kỳ II lớp 12; giai đoạn 2, cuối năm lớp 12; giai đoạn 3 là tháng cuối. Thời điểm này, tôi tập trung ôn tập đề, kết hợp các chuyên đề điểm 9, điểm 10 và củng cố kiến thức cho nhóm học sinh trung bình. Đến nay học sinh rất chắc chắn với kiến thức môn học”, cô Thương chia sẻ. (Giáo dục & Thời đại 24/6, tr6, Nguyễn Dịu)

BÁO ĐỊA PHƯƠNG

Bàn giải pháp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng công nghiệp TP. Hải Phòng

Chiều 23/6, các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm bàn các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp các tháng tiếp theo của năm 2022.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Bùi Quang Hải, 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hải Phòng chỉ tăng trưởng 11,84%, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra (19-20%) và thấp nhất so với cùng quãng thời gian này trong những năm gần đây. Một số ngành vẫn có đóng góp nhiều cho tăng trưởng công nghiệp có IIP tăng trưởng thấp hoặc suy giảm như: ngành sản xuất thiết bị truyền thống; sản xuất xe có động cơ; đồ điện dân dụng; sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện. 

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng thông tin, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng nhìn chung sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) tiếp tục ổn định, tăng trưởng, thể hiện qua doanh thu; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu, số nộp ngân sách đều tăng. Đồng chí Lê Trung Kiên đề nghị cần cập nhật, tính toán đầy đủ hơn các số liệu, các ngành nghề sản xuất mới trong các KKT, KCN để có được số liệu chính xác nhất, phản ánh đúng nhất tốc độ tăng trưởng công nghiệp của thành phố. 

Cục trưởng Cục Thống kê Lê Gia Phong nêu rõ các biện pháp thống kê, chọn mẫu để tính toán chỉ số IIP. Theo đó, do tốc độ tăng trưởng công nghiệp của thành phố những năm qua tăng khá cao, năm 2022, do tác động của đại dịch COVID-19, một số doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng nên ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng công nghiệp chung. Từ đó mức tăng trưởng IIP có chậm lại.

Cũng tại cuộc làm việc, đại diện nhiều doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn thành phố phát biểu cho rằng: Sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022 dù bị ảnh hưởng do một số yếu tố nhưng nhìn chung cơ bản ổn định, có nhiều tín hiệu tăng trưởng cao hơn trong những tháng cuối năm. Các doanh nghiệp đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về nguồn cung cấp điện; nguồn lao động; khơi thông việc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm xuất khẩu…

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: Các số liệu để đánh giá chỉ số IIP của Hải Phòng chưa thống nhất. Do đó, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, Sở Công Thương, Cục Thống kê cùng rà soát để có số liệu thống nhất, phản ánh chính xác tốc độ tăng trưởng IIP phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố. 

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn các ngành, các cấp và các doanh nghiệp cùng cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để Hải Phòng giữ được tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao như kế hoạch năm 2022 đã đề ra. (Baohaiphong.com.vn 23/6, Lê Hiệp)

Văn phòng hạ tầng châu Á mong muốn hợp tác tham gia đầu tư hạ tầng tại Hải Phòng

Chiều 23/6, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố tiếp đoàn công tác Văn phòng hạ tầng châu Á do ông Lavan Thiru, Giám đốc điều hành làm Trưởng đoàn, đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Hải Phòng. Cùng tiếp có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Hoan nghênh đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ thông tin nhanh những tiềm năng, lợi thế và kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và chỉ số cải cách hành chính. Thời gian qua, thành phố quan tâm, dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao..., nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Phòng trở thành trọng điểm phát triển khoa học, công nghệ của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ mong muốn Văn phòng hạ tầng châu Á tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, đồng bộ; phát triển hệ thống cảng biển, nhất là cảng Lạch Huyện, cảng Nam Đồ Sơn và cửa sông Văn Úc, dịch vụ logicstic; cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong xây dựng nhà máy xử lý rác thải…; đồng thời khẳng định, thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác của Văn phòng hạ tầng châu Á đầu tư tại Hải Phòng.

Thay mặt đoàn công tác, ông Lavan Thiru cho biết, Văn phòng hạ tầng châu Á nhận thấy 3 lĩnh vực mà cơ quan này có thể tham gia đầu tư ở Hải Phòng gồm xử lý môi trường, logistics và quản lý cảng biển. Đồng thời khẳng định Văn phòng hạ tầng châu Á sẽ sớm kết nối với các công ty, đối tác giàu kinh nghiệm, có công nghệ tiên tiến của Singapore và trong khu vực cung cấp các giải pháp, công nghệ giúp Hải Phòng có thể xử lý rác thải hiệu quả, đầu tư vào hệ thống cảng biển cũng như các hoạt động liên quan đến lĩnh vực logistics…

Đoàn cũng mời Hải Phòng tham gia Cổng thông tin điện tử dự án hạ tầng, nơi kết nối các nhà cung cấp giải pháp, các công ty cung cấp công nghệ, tài chính tìm kiếm thông tin liên quan đến dự án và các quốc gia có nhu cầu đầu tư dự án, giúp kết nối các nhà đầu tư quốc tế dễ dàng hơn; tham gia diễn đàn Hạ tầng châu Á diễn ra đầu tháng 8 tới, với sự tham gia của các quốc gia, chính phủ cần tìm đối tác cho các dự án của quốc gia mình; tham gia các khoá đào tạo về cơ sở hạ tầng phục vụ tăng trưởng. (Baohaiphong.com.vn 23/6, Bùi Hạnh)

Tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Corio Generation thực hiện dự án điện gió ngoài khơi Hải Phòng

Sáng 23/6, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Australia do ông David Gottlieb, Tham tán kinh tế dẫn đầu và nhà đầu tư về phát triển dự án điện gió ngoài khơi. Cùng dự có lãnh đạo các ngành thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác của Đại sứ quán Australia đến thăm và giới thiệu về những lợi ích của dự án điện gió ngoài khơi thành phố  Hải Phòng. Đồng chí nêu rõ: Dự án được thực hiện sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và mục tiêu phát triển xanh trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí đánh giá cao năng lực của Công ty Corio Generation (thuộc Tập đoàn Macquarie) trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi, phù hợp với quan điểm của thành phố về ưu tiên phát triển điện gió, năng lượng sạch.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ khẳng định sẽ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện dự án,  đồng thời bày tỏ mong muốn nhà đầu tư tiếp tục bổ sung những vấn đề được các sở, ngành nêu ra tại cuộc làm việc, hoàn thiện dự án, bảo đảm tính khả thi cao. Đồng chí cũng thông tin, Hải Phòng hiện có nhiều đối tác cùng quan tâm lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi. Vì vậy, thành phố sẽ nghiên cứu, đánh giá năng lực, uy tín, hiệu quả kinh tế để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp nhất. Đồng chí hy vọng Công ty Corio Generation sẽ trở thành nhà đầu tư được lựa chọn trong thời gian tới.

Phó chủ tịch UBND thành phố cũng mong muốn Australia bên cạnh lĩnh vực năng lượng sạch tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực như: giao thông, nông nghiệp, giáo dục, công nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ quán Australia và đại diện Công ty Corio Generation thuộc Tập đoàn Macquarie đề xuất với TP. Hải Phòng nghiên cứu thực hiện dự án nhà máy điện gió ngoài khơi Hải Phòng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, dự án sẽ có công suất khoảng 1.000 MW với mức đầu tư 2-3 tỷ USD, thời gian hoạt động trong 30 năm, dự kiến có thể đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu sử dụng điện của TP. Hải Phòng, đồng thời tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. (Baohaiphong.com.vn 23/6, Hiệp Lê)

Quận Hồng Bàng: Có 6/11 chỉ tiêu hoàn thành mức kế hoạch năm 2022

Chiều 23/6, UBND quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng qua, quận Hồng Bàng thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Với 10/13 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra; trong đó có 6/11 chỉ tiêu hoàn thành 100% mức kế hoạch cả năm 2022, 4/11 chỉ tiêu đạt hơn 50%, 3/13 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện Nổi bật là: thu thuế ngoài quốc doanh tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 63% mức kế hoạch thành phố giao; hoàn thành đúng tiến độ việc giải phóng mặt bằng Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí chợ Sắt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả... Quận thực hiện tốt các nội dung về Chuyển đổi số, cải cách hành chính, như: hoàn thiện hệ thống phần mềm Trung tâm điều hành thông minh (IOC); hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại quận và UBND các phường...

Trong 6 tháng cuối năm, quận Hồng Bàng tập trung nhiệm vụ quản lý tốt các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo danh mục đầu tư công,  bảo đảm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2022; tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của quận năm 2022; giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố, quận; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý trật tự xây dựng; tiếp tục nâng cấp, sửa chữa, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường; tích cực sử dụng chữ ký số, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại quận... (Baohaiphong.com.vn 23/6, Thu Thủy)

Nhanh chóng dập tắt đám cháy tại thị trấn Cát Hải

Khoảng 7h ngày 23/6, tại tổ dân phố Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải đã xảy ra 1 vụ cháy nhà dân, diện tích 20m2.

Công an thị trấn Cát Hải cùng lực lượng dân phòng và người dân đã nhanh chóng dập tắt đám cháy. Theo thông tin từ công an huyện Cát Hải, không có thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân gây ra vụ cháy nói trên là do chập điện. (Anhp.vn.vn 23/6, Hoàng Lâm)

ĐIỂM TIN ĐÃ ĐƯA

Hải Phòng: Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Chiều 22/6, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng và các dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Hải Phòng. (Baoxaydung.com.vn 23/6, Đăng Hùng; Vnbusiness.vn 23/6; Doanhnhanphaply.vn 23/6; NDH.vn 23/6; Thanh niên 24/6, trang Nhịp sống phía Bắc; Thời báo ngân hàng 24/6, tr2)

Hải Phòng: Cứu 10 người đang trôi dạt trên biển

Ngày 22/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I vừa kịp thời cứu 10 người trên tàu Nam Thịnh 126 đang trôi dạt trên biển vào bờ an toàn. Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa toàn bộ tám thuyền viên và hai hành khách trên tàu Nam Thịnh 126 về cầu cảng Trung tâm khu vực I an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương và chủ tàu. (Plo.vn 23/6, Lê Đồng; Kinhtedothi.vn 23/6; Laodong.vn 23/6; Qdnd.vn 23/6; Baovephapluat.vn 24/6; Danviet.vn 24/6; TTXVN/Baotintuc.vn 23/6; Truyền hình Nhân dân – Thời sự 45 phút chiều 23/6; Truyền hình Thông tấn – Thời sự 17h ngày 23/6)./.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn