Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/03/2021 09:09

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 11/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy - Sở Thông tin và Truyền thông - Hội Nhà báo thành phố tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 10 năm 2021 (tháng 3). Đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.


Lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về kết quả bước đầu triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện nay, các công việc về bầu cử theo lịch trình của Ủy ban bầu cử thành phố đã được Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu thực hiện đầy đủ, đúng thời gian theo Luật định, trong đó có nhiều việc triển khai sớm trước thời gian quy định của Luật. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây nhiều khó khăn trong công tác triển khai các quy trình bầu cử, do vậy, Ủy ban bầu cử các cấp đã có các phương án xử lý đảm bảo phòng, chống dịch nhưng phải thực hiện đúng Luật định. Đồng thời cũng được cung cấp kết quả kinh tế - xã hội thành phố 2 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 và quý II năm 2021.


Đồng chí Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng UBND thành phố thông tin tại Hội nghị


Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã cơ bản bám sát chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong thông tin, tuyên truyền cơ bản bảo đảm đồng bộ, chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua được hầu hết các cơ quan báo chí quan tâm, thông tin nhanh, toàn diện, đúng định hướng.


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền một số nội dung: Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 2, khóa XIII, đồng thời tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng; có kế hoạch tổng thể và cụ thể để xây dựng các tuyến tin, bài tuyên truyền các chủ trương của Thành ủy trong thời gian tới theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 1/12/2020 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; trọng tâm là: chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Thông tin, tuyên truyền và vận động Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, thành phố liên quan đến cuộc bầu cử, về các hoạt động của Ủy ban bầu cử thành phố, huyện, xã; chủ động thông tin để đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, thông tin, tuyên truyền về tình hình và công tác phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục tuyên truyền các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế; các điều chỉnh của thành phố trước những diễn biến mới của dịch bệnh, sự quan tâm bảo đảm đời sống của Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền về các trường hợp vi phạm trong phát ngôn, thông tin, tuyên truyền về dịch bệnh và kết quả xử lý theo quy định phòng chống dịch bệnh để nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trên địa bàn thành phố. Phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền thông tin các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố. Tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố; các ngày kỷ niệm trong tháng 3, trong đó có kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và một số ngày kỷ niệm khác.

Phương Trang

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS