Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/10/2021 18:33

Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí  Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”. Dự Hội nghị về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.


Quang cảnh Hội nghị


Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố đạt được kết quả quan trọng, rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Thành ủy và các cấp ủy đã chú trọng việc đưa nội dung thực hiện Chỉ thị vào Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới. Kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm. Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành. Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện và nâng cao, Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của thành phố. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có sức lan tỏa rộng khắp. Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, bài bản, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.


Các đại biểu dự Hội nghị


Nhằm cụ thể hóa Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đảm bảo thiết thực, cụ thể và gắn với thực tiễn của Hải Phòng. Ban Thường vụ Thành ủy triển khai chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí  Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”.

Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: Tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động làm theo lời dạy của Bác. Đưa nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng” trở thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước và thành phố do Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đã đề ra.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả rất quan trọng của Hải Phòng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Trong tổ chức triển khai thực hiện đã có nhiều sáng tạo, sát với thực tiễn, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm; tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố.


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy và đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân


Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trước mắt là nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở xác định rõ các nội dung học tập, làm theo Bác và nêu gương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố phải đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất...


Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Thành ủy, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã đạt được; biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Nghiêm túc triển khai có hiệu quả Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và các quy định về nêu gương, gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 01, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tặng hoa và trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân


Cùng với đó, quán triệt sâu sắc ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, triển khai Kết luận số 01 gắn với triển khai Chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hải Phòng”. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết, kiên trì giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm còn tồn tại. Phải chú ý giải quyết các vấn đề quan hệ trực tiếp tới đời sống của Nhân dân, dù khó đến đâu cũng phải quyết tâm thực hiện. Phải lấy mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân làm hạt nhân trung tâm. Tiếp tục lựa chọn việc trọng tâm, khâu đột phá nhằm mang lại hiệu quả thực tế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng và củng cố tổ chức đảng, kiện toàn tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, tư cách đạo đức và tác phong công tác tốt. Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, đảng bộ cơ sở...

Nhân dịp này, 2 tập thể và 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND thành phố tặng Bằng khen cho 57 tập thể và 97 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS