Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/03/2021 14:51

Danh mục đầu tư xây dựng các công trình cầu đường bộ và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố

Thành ủy Hải Phòng có Thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy về đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các công trình cầu đường bộ và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/02/2021, Thường trực Thành ủy nghe báo cáo, cho ý kiến về đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau:

Cơ bản nhất trí và đánh giá cao đề xuất danh mục đầu tư xây dựng các công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Rào 1


Để thực hiện hiệu quả các giải pháp chủ yếu, đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đã được xác định tại Nghị quyết số 45- NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung cao nguồn lực và sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình cầu đang thi công trên địa bàn thành phổ.

Đối với công trình cầu Dinh, cầu Quang Thanh, tiếp tục tổ chức thi công trên cơ sở bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; bảo đảm khánh thành trong tháng 6/2021.

Đối với công trình cầu Rào 1, ưu tiên bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng công trình; khẩn trương tháo dỡ Bến xe cầu Rào; triển khai xây dựng song song các công viên thuộc Dự án, trước hết là công viên trên địa bàn quận Dương Kinh; phấn đấu khánh thành cuối tháng 12/2021.

Tập trung triển khai các thủ tục đầu tư; bảo đảm khởi công trong năm 2021 các công trình: cầu Lại Xuân; cầu Bến Rừng; cầu Nguyễn Trãi; cầu Nghìn 2; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; nút giao Tôn Đức Thắng - Máng Nước - Quốc lộ 5 và một số nút giao thông khác mức trên địa bàn thành phố.

Đối với danh mục đầu tư các công trình cầu đường bộ, các công trình kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025: Tập trung cao triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai, bảo đảm trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư các đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện; Đình Vũ - Lập Lễ - Lâm Động - Thủy Sơn (thuộc tuyến đường Vành đai 2) tại Kỳ họp giữa năm 2021, khởi công cuối năm 2021; đoạn tuyến Lập Lễ - Lưu Kiếm (thuộc tuyến đường Vành đai 3) tại Kỳ họp cuối năm 2021.

Nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng các công trình cầu kết nối Hải Phòng với các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình.

Đối với các công trình cầu kết nối các quận, huyện, lập kế hoạch tổng thể triển khai thi công; phấn đấu hoàn thành trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các công trình cầu kết nối giữa khu vực trên địa bàn các huyện, quận, phân cấp cho các huyện, quận làm chủ đầu tư xây dựng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn