Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/07/2021 10:53

Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 21/7, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.


Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố báo cáo tại cuộc làm việc


Việc triển khai thực hiện các chuyên đề học tập toàn khóa và hàng năm được cấp ủy, các đoàn thể thuộc Khối triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối. 100% cấp ủy cơ sở và các đoàn thể thuộc Khối đã tiến hành rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Tập trung vào những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân sau kiểm điểm để đề ra giải pháp khắc phục gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc đưa học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ được Đảng ủy Khối xác định là khâu đột phá, chỉ đạo bài bản, quyết liệt, bước đầu đã đi vào nền nếp thường xuyên, đạt hiệu quả rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng hơn trước, góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Việc sơ kết, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, bài bản theo sự chỉ đạo của Thành ủy. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị được Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở coi trọng, nhất là giám sát giữa việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên với thực tiễn công tác và sinh hoạt...


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại cuộc làm việc


Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo hướng thiết thực, cụ thể gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức đoàn thể; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Đảng ủy Khối cần tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, khắc phục hạn chế được chỉ ra trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, nhất là công tác tuyên truyền cần có hình thức, nội dung phong phú, phù hợp và hiệu quả.

Hoàng Tùng

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS