Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/07/2020 11:55

Đảng bộ huyện An Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 24/7, Đảng bộ huyện An Dương long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Phó Tư lệnh quân khu 3; Lê Ngọc Trữ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính, phụ trách Đảng bộ huyện; Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố và 224 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 7.740 đảng viên thuộc 69 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, quân và dân huyện An Dương đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, mở ra một thời kỳ phát triển mới của huyện theo hướng đô thị văn minh, hiện đại. 15/15 chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra đầu nhiệm kỳ đều hoàn thành, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố.

Nổi bật, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 976,5 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 1,57%/năm, vượt 0,92% so với chỉ tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 981,4 tỷ đồng (năm 2015) lên 1.456,5 tỷ đồng, gấp 1,48 lần quy mô giá trị so với năm 2015. Thu ngân sách có bước đột phá, tăng cao so với nhiệm kỳ trước năm trước, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 16,7% so với dự toán thành phố giao. Năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.126,25 tỷ đồng (gấp 1,8 lần so với năm 2015). Trong đó thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 505,632 tỷ đồng (gấp 2,17 lần so với năm 2015)…

Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại Đại hội

Đến nay, 100% số xã của huyện đạt xã nông thôn mới, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt huyện nông thôn mới. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, nổi bật là việc thực hiện các quy định về công tác đánh giá, quản lý, sử dụng cán bộ đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chất lượng và hiệu quả; kịp thời xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm. Phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị chặt chẽ, hiệu quả hơn; vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới... Một số nhiệm vụ khó, tồn tại nhiều năm được tập trung giải quyết, cải thiện rõ rệt (công tác cải cách hành chính; tháo gỡ, giải quyết các tồn tại một số dự án giao đất cho công dân làm nhà ở...) góp phần giúp công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện An Dương xác định mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghiệp, thương mại dịch vụ, là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của thành phố… Quyết tâm xây dựng và phát triển huyện theo hướng đô thị hóa văn minh, hiện đại, đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025, phấn đấu trở thành quận công nghiệp trước năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện An Dương trong nhiệm kỳ qua. Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí nhất trí với chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII đã dự thảo cùng 3 khâu đột phá.

Đồng chí nhấn mạnh, huyện phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; sớm hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, An Dương phải là huyện đi đầu sớm về đích xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố, gắn với thực hiện các tiêu chí theo quy hoạch phát triển đô thị làm nền tảng cho việc xây dựng huyện trở thành quận công nghiệp văn minh hiện đại; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh, kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố

Đồng chí nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đề nghị Đại hội thực hiện đúng quy chế bầu cử trong đảng, phát huy cao trách nhiệm và trí tuệ, lựa chọn, bầu ra những đồng chí có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với đường lối và lý tưởng của Đảng, gương mẫu về đạo đức, có lối sống lành mạnh, có đủ năng lực và bản lĩnh để giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy tin tưởng, với những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ qua, Đại hội Đảng bộ huyện An Dương lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Đảng bộ huyện An Dương sẽ lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng, xây dựng huyện An Dương anh hùng, ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Trong buổi làm việc chiều nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XVIII.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn